วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟผ.อีสาน วอนงดเผาไร่อ้อย ใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วอนชาวไร่อ้อยงดเผาไร่อ้อยบริเวณใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูง แนะเปลี่ยนวิธีเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนแทน เนื่องจากส่งผลต่อระบบสายส่งไฟฟ้า ทำให้เกิดความเสียหายบ่อยครั้ง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 5 ล้านบาท...

วันที่ 12 ม.ค. 59 นายเทวัญ ตันทนะเทวินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยถึงการเผาไร่อ้อยส่งผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า ว่า ในระยะนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือน มี.ค. เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะประเภทอ้อยในพื้นที่ภาคอีสาน ตามช่วงฤดูกาลของการเปิดหีบอ้อย ฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2558/2559 ซึ่งพื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ของภาคอีสาน จัดอยู่ในกลุ่มประเภทไร่อ้อยอย่างมาก ทำให้การไฟฟ้ายังคงต้องขอความร่วมมือจากชาวไร่อ้อย เปลี่ยนวิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเดิมที่ใช้วิธีเผาไร่อ้อย มาเป็นเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนแทน โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณไร่อ้อยที่ตั้งอยู่ในเขตการเดินสายไฟฟ้าแรงสูง จะส่งผลต่อระบบสายส่งไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากการเผาไร่อ้อย จนส่งผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าและการควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงกว้าง

ในแต่ละปีจะประสบปัญหาที่กลุ่มเกษตรกรเผาไร่อ้อยและทำลายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมากถึงปีละไม่น้อยกว่า 7-8 ครั้ง แต่ยอมรับว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย เป็นสิ่งที่กลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในด้านนี้อย่างมาก อีกทั้งแรงงานส่วนใหญ่ที่รับจ้างตัดอ้อย มักจะไม่ยอมเข้าไปตัดในไร่อ้อยที่มีใบหนาทึบ เนื่องจากมีความลำบากในการตัดและระคายเคืองต่อผิวหนัง ทำให้เจ้าของไร่อ้อยต้องทำการเผาไร่อ้อยก่อนเพื่อความสะดวกในการหาคนงาน ซึ่งได้ส่งผลเสียต่อระบบสายส่งของการไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างติดต่อกันหลายจังหวัด สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก


ทั้งนี้ หากเจ้าของไร่อ้อยที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตสายส่งไฟฟ้า ก็จะส่งผลต่อความเสียหายอย่างมาก ซึ่งแม้ว่าเปลวไฟจะไม่ลุกลามหรือมีความสูงไปจนถึงสายไฟด้านบน แต่ควันไฟที่เกิดจากการเผาไร่อ้อยจะมีเขม่า มีผงคาร์บอนทำให้สายตัวนำเกิดลัดวงจรเข้าหากัน ทำให้สายไฟฟ้าชำรุดหรือเกิดการช็อตขึ้น รวมไปถึงไอความร้อนของเพลิงที่ลุกไหม้ ที่จะส่งผลต่อความเสียหายทั้งในส่วนของสายไฟและสถานที่ตั้งของเสาไฟได้ง่ายอีกด้วย ทั้งนี้สายส่งกระแสไฟฟ้าดังกล่าวนั้นเป็นสายยาวต่อเนื่องกันจากจังหวัดหนึ่งไปสู่อีกจังหวัดหนึ่ง เมื่อเกิดไฟดับจึงมีบริเวณกว้างครอบคลุมหลายจังหวัด

นายเทวัญ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาแล้วที่จ.หนองคาย จนเป็นเหตุให้มีไฟฟ้าดับบริเวณภาคอีสานตอนบน 4 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู ส่งผลให้มีไฟฟ้าดับในพื้นที่ฝั่ง สปป.ลาว ปริมาณไฟฟ้าดับ 577.6 MW รวมมูลค่าความเสียหาย ประมาณ 5,444,100 บาท อย่างไรก็ตามในช่วงของฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตนี้ กฟผ. ใคร่ขอความร่วมมือจากชาวไร่อ้อย เจ้าของโควตาไร่อ้อย งดเว้นการเผาไร้อ้อย โดยเฉพาะบริเวณแนวเขต เดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งการขอความร่วมมือกับเจ้าของกิจการโรงงานน้ำตาล ให้มีมาตรการเข้มงวดหรืองดเว้นการรับซื้ออ้อยเผา ซึ่งจะถือเป็นการป้องกันปัญหาได้อย่างถาวรอีกด้วย

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วอนชาวไร่อ้อยงดเผาไร่อ้อยบริเวณใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูง แนะเปลี่ยนวิธีเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนแทน เนื่องจากส่งผลต่อระบบสายส่งไฟฟ้า ทำให้เกิดความเสียหายบ่อยครั้ง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 5 ล้านบาท... 12 ม.ค. 2559 17:33 ไทยรัฐ