วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.ถก รธน. วันที่ 2 ลุยหมวดสิทธิเสรีภาพปวงชนชาวไทย

กรธ.ถก รธน.รายมาตรา นอกสถานที่ ที่ชะอำ เพชรบุรี วันที่ 2 ลุยหมวดสิทธิเสรีภาพต่อ งดให้สื่อมวลชนเข้าฟัง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ม.ค. ที่โรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นอกสถานที่ เป็นวันที่ 2 โดยมี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม วาระพิจารณาบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา เริ่มจากประเด็นในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 48/1 ว่าด้วยการไม่ให้บุคคลใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ โดยผู้ที่ทราบการกระทำดังกล่าว สามารถยื่นต่ออัยการสูงสูดเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้ แต่หากในกรณีที่อัยการสูงสุดไม่ดำเนินการอันสมควร หรืออัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้ทราบการดังกล่าวร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ โดย ศาลรัฐธรรมนูญ จะรับคำร้องมาพิจารณาหรือไม่ก็ได้ จากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาต่อในหมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ทั้งนี้ การประชุม กรธ.วันนี้ ที่ประชุมไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟังการพิจารณา

กรธ.ถก รธน.รายมาตรา นอกสถานที่ ที่ชะอำ เพชรบุรี วันที่ 2 ลุยหมวดสิทธิเสรีภาพต่อ งดให้สื่อมวลชนเข้าฟัง 12 ม.ค. 2559 12:33 12 ม.ค. 2559 14:14 ไทยรัฐ