วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งเป้าขยายตัวทะลัก 5%

“อภิรดี” ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งทำแผนส่งออก

“อภิรดี” ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน นัดแรก ทำแผนดันส่งออกรายสินค้า–รายตลาด หวังดันยอดปีนี้โตตามเป้า 5% พร้อมเร่งดันธุรกิจไทยออกไปลงทุนต่างประเทศ ชูเปิดธุรกิจบริการ ขายแฟรนไชส์ และตั้งสำนักงาน นำร่องกัมพูชาและเวียดนาม “ส.อ.ท.” คาดจีดีพีปีนี้โต 3–3.5% เผย 4 ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าเศรษฐกิจ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศร่วมกับภาคเอกชน เป็นครั้งแรกว่า จะเร่งจัดทำแผนผลักดันการส่งออก โดยผลักดันการส่งออก ทั้งสินค้าและบริการ ที่มีแผนชัดเจนรายสินค้าและรายตลาด แผนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการส่งออก แผนทั้งหมดจะทำให้เสร็จใน 3 เดือน เพื่อผลักดันให้มูลค่าการส่งออกปีนี้ขยายตัวได้ 5% จากปี 2558 ตามเป้าหมาย

สำหรับในด้านตลาดส่งออก จะมุ่งตลาดอาเซียน จีน อินเดีย โดยอาเซียนตั้งเป้าเติบโต 6% สินค้าเป้าหมาย ได้แก่ สินค้าแบรนด์เนมไทย อุปโภคบริโภค ส่วนบริการเป้าหมาย ได้แก่ สุขภาพและความงาม ภาพยนตร์ ก่อสร้าง โลจิสติกส์ การศึกษา และแฟรนไชส์ ตลาดจีน ตั้งเป้าหมายขยายตัว 3.5% สินค้าเป้าหมาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวหอมมะลิ ของตกแต่งบ้าน สุขภาพและความงาม แฟชั่น ส่วนบริการเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร บันเทิง สุขภาพ และโลจิสติกส์ ตลาดอินเดียตั้งเป้าขยายตัว 9% สินค้าเป้าหมาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน ส่วนบริการเป้าหมาย ได้แก่ ธุรกิจสุขภาพ ร้านอาหาร ท่องเที่ยว

ขณะที่การส่งเสริมให้เอกชนออกไปลงทุนในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยบีโอไอรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นภาคการผลิต กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบ ในส่วนที่ไม่ใช่ภาคการผลิต เช่น การไปเปิดธุรกิจบริการ เปิดแฟรนไชส์

“การผลักดันให้ธุรกิจไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ ภายใน 1-2 เดือนนี้ คณะทำงานจะจัดหาข้อมูลเชิงลึกรายเมือง รายประเทศ กฎระเบียบ ข้อมูลธุรกิจที่มีการลงทุนและผู้ลงทุนในแต่ละตลาด ตลอดจนรูปแบบการลงทุนที่แต่ละตลาดต้องการ แล้วนำมาบอกให้กับเอกชนที่สนใจ ใครที่จะออกไปลงทุน ก็จะนำมาฝึกเตรียมความพร้อมก่อน จากนั้นจะพาออกไป เบื้องต้นได้ทาบทามคู่ค้าใน 2 ตลาดหลักแล้ว คือ กัมพูชาและเวียดนาม”

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจคู่ค้า โดยเห็นว่า เศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป แต่บางประเทศเริ่มมีปัญหา เช่น จีน ที่กำลังเข้าสู่ช่วงชะลอตัว

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้จะ ขยายตัวเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัว 3-3.5% การส่งออกเติบโต 2% เพราะในปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงถึง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ราคาน้ำมันที่ลดลงต่อเนื่อง จะเกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าการเกษตร ในภาพรวม ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการส่งออก จะได้รับผลกระทบในเรื่องของราคา ที่ยังตกต่ำต่ออีก โดยเฉพาะในไตรมาส 1 และไตรมาส 2
2.เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวและจีนได้ลดค่าเงินหยวน ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินมีความผันผวน เพราะประเทศไทยพึ่งพิงตลาดส่งออกไปยังจีน 11%

เมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอ การบริโภคภายในประเทศก็จะลดลงตามไปด้วย 3.ความไม่สงบและสงครามในตะวันออกกลาง ที่หลายประเทศเริ่มมีความขัดแย้งกันมากขึ้น หากมีการขยายวงกว้างมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นการบริโภคได้ 4.ภัยแล้งที่จะกระทบต่อภาคการผลิต ทั้งภาคเกษตรที่ปริมาณจะลดลง และกระทบต่อเนื่องในภาคผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากสินค้าแปรรูปการเกษตร ฯลฯ.

“อภิรดี” ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน นัดแรก ทำแผนดันส่งออกรายสินค้า–รายตลาด หวังดันยอดปีนี้โตตามเป้า 5% พร้อมเร่งดันธุรกิจไทยออกไปลงทุนต่างประเทศ ชูเปิดธุรกิจบริการ ขายแฟรนไชส์ และตั้งสำนักงาน 12 ม.ค. 2559 01:13 12 ม.ค. 2559 03:58 ไทยรัฐ