วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันการเงินแห่อุ้มเอสเอ็มอี!

อัดสินเชื่อก๊อกสองอีก5หมื่นล้านnคุมวงเงินกู้ไม่เกิน10ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสินได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) เพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ รวม 20 แห่ง ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ระยะที่ 2 วงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากโครงการระยะแรก คือ จำกัดวงเงินสินเชื่อต่อรายไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท จากโครงการแรกที่กำหนดไว้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นๆ เหมือนโครงการระยะแรก คือกำหนดไว้ที่ 4% ต่อปี คาดว่าจะมีเอสเอ็มอีเข้าโครงการนี้ 5,000 ราย และปล่อยสินเชื่อได้หมดในเวลา 1 เดือน ซึ่งธนาคารออมสินและสถาบันการเงิน พร้อมที่จะเป็นกลไกผลักดันเงินกู้ซอฟท์โลนระยะ 2 ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อไปผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนในกิจกรรมต่างๆในระบบเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีระยะเร่งด่วน ผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เป็นเงินทุนหมุนเวียน วงเงิน 100,000 ล้านบาท ให้สถาบันการเงินนำไปปล่อยสินเชื่อต่อ ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ธนาคารออมสินได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 18 ก.ย.2558 ปรากฏว่าโครงการระยะแรกประสบความสำเร็จ สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับแจ้งจากเอสเอ็มอีว่า มีความต้องการวงเงินกู้นี้ ทำให้ปล่อยกู้เต็มวงเงิน 100,000 ล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2558 โดยมีผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการรวม 11,750 ราย ทั้งนี้ คาดว่าธนาคารออมสินจะเบิกจ่ายซอฟท์โลนที่ยังค้างอยู่อีก 30,000 ล้านบาท ในรอบแรกได้ครบ ในเดือน ม.ค.นี้

“รัฐบาลเห็นว่า ยังมีเอสเอ็มอีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และได้แจ้งความประสงค์อยากให้รัฐบาลเพิ่มเติมวงเงินกู้รูปแบบนี้อีก จึงได้มอบให้ธนาคารออมสินเร่งปล่อยเงินกู้โครงการระยะที่ 2 หลังจากที่ ครม.ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2558”

สำหรับการจัดตั้งกองทุนร่วมทุน (เวนเจอร์แคปิตอล) คาดว่า สัปดาห์นี้ ธนาคารออมสินจะลงนามกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมลงทุนในเวนเจอร์แคปิตอล โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใส่วงเงินร่วมทุนอีก 100 ล้านบาท เพื่อต่อยอดการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี พร้อมทั้งคัดสรรเอสเอ็มอีที่มีประสิทธิภาพ ให้เข้ามาอยู่ในการสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าว.

ธนาคารออมสินได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) เพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ รวม 20 แห่ง 12 ม.ค. 2559 01:11 12 ม.ค. 2559 03:55 ไทยรัฐ