วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาเด็กฯ จี้รัฐเร่งติวภาษารับอาเซียน

ติงลดเรียนไม่ตอบโจทย์ทักษะชีวิต นร. พ้อผู้ใหญ่เมินเปิดพท.สร้างสรรค์

นายณรงค์ ฟับประโคน ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาเด็กฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่สอง เปิดเผยถึงเป้าหมายของสภาเด็กฯ ว่า ประเด็นแรกที่อยากให้รัฐบาลเห็นความสำคัญคือเรื่องการพัฒนาด้านภาษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว แต่ด้านการสื่อสารถือว่าเด็กและเยาวชนไทยยังด้อยศักยภาพด้านภาษามากเมื่อเทียบกับอีก 9 ประเทศสมาชิก ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการติดต่อสื่อสารและการมีงานทำในอนาคต ส่วนเรื่องคุณภาพการศึกษาซึ่งมีการปฏิรูปการศึกษามาเป็นระยะ แต่ยังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมในเรื่องความเท่าเทียมของคุณภาพการศึกษา รวมถึงนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ถือเป็นนโยบายที่ดี แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ซึ่งตนคิดว่าควรให้นักเรียนคิดโจทย์ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมภายนอกในชุมชนหรือท้องถิ่น โดยมีครูคอยเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตกับการอยู่ร่วมในสังคม

นายณรงค์กล่าวด้วยว่า อีกประเด็นสำคัญที่สภาเด็กฯ ได้เสนอต่อรัฐบาลและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กทุกปีแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ ปัญหาเด็กแว้น เด็กที่ชอบขีดเขียนตามกำแพงฝาผนัง เด็กบีบอย เด็กเหล่านี้ไม่ใช่เด็กไม่ดี หลายคนมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ผู้ใหญ่ไม่เปิดพื้นที่ให้ทำกิจกรรม เด็กบางคนเคยไปร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลกได้รางวัลมากมาย แต่ผู้ใหญ่มักจะยกย่องเด็กในระบบที่เรียนเก่งสอบได้อันดับต้นๆ โดยมองข้ามเด็กกิจกรรมหรือเด็กนอกระบบ ซึ่งปัญหาและข้อเสนอเหล่านี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งยังมีการประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชน และสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่จะร่วมผลักดันประเด็นต่างๆด้วย.

นายณรงค์ ฟับประโคน ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาเด็กฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่สอง เปิดเผยถึงเป้าหมายของสภาเด็กฯ 12 ม.ค. 2559 00:21 ไทยรัฐ