วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.เขียน รธน.ให้เสรีภาพสื่อฯ เล็งปิดช่องตกเป็นเครื่องมือการเมือง

กรธ.เขียน รธน.ให้เสรีภาพสื่อฯ แต่ต้องไม่สร้างความแตกแยก-กระทบความมั่นคง เล็งปิดช่องสื่อฯ ของรัฐตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมือง

วันที่ 11 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) การพิจารณาในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน ที่ประชุม กรธ.เห็นตรงกันว่า สื่อมวลชนควรมีเสรีภาพเหมือนกับที่รัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ได้ให้หลักประกันไว้ แต่ต้องมีความรับผิดชอบด้วย โดยมีหลายประเด็นที่ กรธ.อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพอสมควร เช่น สื่อมวลชนต้องไม่สร้างความแตกแยก และความเกลียดชัง

ซึ่ง กรธ.ระบุว่า เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปรองดอง ผ่านการป้องกันไม่ให้เกิดการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง โดยบัญญัติในมาตรา 34 ว่า "บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และมีเสรีภาพทางวิชาการ การจำกัดเสรีภาพเช่นว่านี้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการรักษาความมั่นคงของชาติ เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชัง"

เช่นเดียวกับมาตรา 35 ที่ห้ามปิดหนังสือพิมพ์ และบุคคลที่ประกอบอาชีพสื่อมวลชน ย่อมมีเสรีภาพ หรือการแสดงความคิดเห็นตามจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งให้บุคคลที่เป็นสื่อมวลชนของรัฐมีเสรีภาพ แต่ต้องไม่เป็นเครื่องมือในทางการเมืองของฝ่ายการเมือง ซึ่ง กรธ.จะบัญญัติมาตรการป้องกันต่อไป

กรธ.เขียน รธน.ให้เสรีภาพสื่อฯ แต่ต้องไม่สร้างความแตกแยก-กระทบความมั่นคง เล็งปิดช่องสื่อฯ ของรัฐตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมือง 11 ม.ค. 2559 19:08 11 ม.ค. 2559 23:34 ไทยรัฐ