วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลปกครอง ยกคำร้อง ขอระงับเลิกพาสปอร์ต 'แม้ว'

ศาลปกครอง ยกคำร้องขอระงับใช้คำสั่งยกเลิกพาสปอร์ต "ทักษิณ" 2 ฉบับ ชี้ไม่พบเหตุไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอ ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ขอให้ศาลสั่งชะลอการมีผลบังคับใช้ ของคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ยกเลิกหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เลขที่ U957411 และ Z530117 ของนายทักษิณไว้ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาในคดี ที่ นายทักษิณยื่นฟ้องอธิบดีกรมการกงสุลและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-2 เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ยกเลิกหนังสือเดินทางทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว

โดยเหตุที่ศาลยกคำขอดังกล่าว ระบุว่า ศาลฯได้พิจารณาหลักการกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษาประกอบการให้ข้อเท็จจริง ในชั้นการไต่สวนคู่กรณีเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558 แล้วเห็นว่า ในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การมีคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ ของผู้ถูกฟ้องคดีน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใด และเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องนำมาใช้ในการพิจารณายกเลิกหนังสือเดินทาง ก็เป็นไปตามรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นว่าถ้อยคำสัมภาษณ์ของนายทักษิณ มีเนื้อหาบางส่วนอาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศ รวมทั้งอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มาตรา 326 และมาตรา 328 รวมถึง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 (3) และ(4) ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี อาจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี หรือแก่บริการสาธารณะได้ จึงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลระงับคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง 2 ฉบับดังกล่าวไว้ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

ด้าน นายวัฒนา เตียงกูล ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก นายทักษิณ กล่าวว่า เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอดังกล่าว ก็คงต้องรอการพิจารณาในส่วนเนื้อคดี ที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางทั้ง 2 ฉบับ เพราะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ จากนี้ก็ต้องรอศาลส่งคำให้การของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีมา เพื่อที่ฝ่ายของตนจะได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การ ของผู้ถูกฟ้องคดีกลับไปให้ศาลภายใน 30 วัน

ศาลปกครอง ยกคำร้องขอระงับใช้คำสั่งยกเลิกพาสปอร์ต "ทักษิณ" 2 ฉบับ ชี้ไม่พบเหตุไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา 11 ม.ค. 2559 17:18 ไทยรัฐ