วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปนัดดา' โวผลงาน 1 ปี สปน.พร้อมปรับ NBT ตามบัญชานายก

"ปนัดดา" ชู ปั่นเพื่อแม่-พ่อ” เป็นผลงานสำนักนายกฯ ปลื้มศูนย์บริการประชาชนแก้ปัญหาได้กว่า 91 เปอร์เซ็นต์ พร้อมปรับปรุง NBT ตามคำสั่งนายกฯ หนุนแอพพลิเคชั่นพจนานุกรม

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 59 ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปีของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ว่า งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลงานที่สำคัญ คือ การปกป้องและเชิดชูเอกลักษณ์ของชาติ ทั้ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการจัดกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ และกิจกรรม Bike for Dad โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อว่า ส่วนการดำเนินการของศูนย์บริการประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 57-12 ก.ย. 58 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 148,106 เรื่อง เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 33.17 ได้ข้อยุติแล้ว 134,873 เรื่อง หรือร้อยละ 91.07 อยู่ระหว่างดำเนินการ 13,233 เรื่อง หรือร้อยละ 8.93 ซึ่งเรื่องที่เหลือ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการออกกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ มีผู้ขอคำปรึกษาถึง 4,480 ราย

ม.ล.ปนัดดา กล่าวอีกว่า ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ นายกฯ มีบัญชาให้พัฒนาปรับปรุงการผลิต การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) ได้กำหนดสโลแกนใหม่ว่า "NBT ทีวีเพื่อประชาชน" และเพิ่มรายการใหม่ 4 รายการ อาทิ รายการ "สถานีแรงงาน" รายการ "แผ่นดินไทย" เป็นต้น ขณะที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และมีแอพพลิเคชั่นอ่านอย่างไรเขียนอย่างไร

"ปนัดดา" ชู ปั่นเพื่อแม่ - พ่อ” เป็นผลงานสำนักนายกฯ ปลื้มศูนย์บริการประชาชนแก้ปัญหาได้กว่า 91 เปอร์เซ็นต์ พร้อมปรับปรุง NBT ตามคำสั่งนายกฯ หนุนแอพพลิเคชั่นพจนานุกรม 11 ม.ค. 2559 16:40 ไทยรัฐ