วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ที่ประชุมคณะทรัพยากรน้ำ อนุมัติหลักการผันน้ำเข้าลุ่มแม่น้ำโขง

ที่ประชุมคณะทรัพยากรน้ำ อนุมัติหลักการผันน้ำเข้าลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อดูแลบริหารจัดการให้เพียงพอ ด้านอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยัน มีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล้งนี้ ขอประชาชนกทม.ช่วยกันประหยัดน้ำ 

วันที่ 11 ม.ค. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

โดย นายสุพจน์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการหารือผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์น้ำ และการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ โดยในจำนวน 928 อำเภอ มีพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั้งสิ้น 548 อำเภอ คิดเป็น 59 % ของทั้งหมดและขาดแคลนน้ำนับตั้งแต่วันนี้-สิ้นเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ในการแก้ปัญหาจะเน้น น้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และจะมีการกำหนดมาตรการระบายน้ำขณะเดียวกัน ต้องมีการเจาะน้ำบาดาล

ส่วนในระยะยาว สิ่งสำคัญคือการเติมน้ำในเขื่อน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยผันน้ำจากทั้งในและต่างประเทศ โดยในส่วนเขื่อนภูมิพล ยังมีพื้นที่ว่างสามารถรองรับน้ำได้อีก 4 พันล้าน ลบ.ม. ซึ่งที่ประชุมได้มีการอนุมัติหลักการแล้ว จากนี้จะต้องผ่านขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการใช้น้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวง ซึ่งติดกับแม่น้ำโขง อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน มีการก่อสร้างประตูน้ำในการผันน้ำในส่วนนี้ไว้แล้ว คาดว่า เฟสแรกจะสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้ถึง 3 แสนไร่ และสามารถดำเนินการได้เลย โดยใช้เวลาภายในปี 50-60 ทั้งนี้ หากเป็นการใช้น้ำช่วงฤดูฝนสามารถใช้ได้ แต่น้ำฤดูแล้งต้องมีข้อตกลงกันระหว่างประเทศ วันนี้ที่ประชุมจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันเพื่อหารือในส่วนนี้ เนื่องจากการใช้น้ำจากลุ่มน้ำโขงตอนล่างเกี่ยวข้องกับหลายประเทศทั้ง เมียนมา ลาว กัมพูชา และไทย

นายสุพจน์ กล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังมีการใช้น้ำในปริมาณที่มาก ซึ่งการประปานครหลวง ใช้น้ำมากถึง 6 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน แบ่งเป็นการใช้น้ำของส่วนราชการ 19% อุตสาหกรรม 32% และครัวเรือน 49% ดังนั้น หากภาคครัวเรือนสามารถช่วยกันประหยัดน้ำส่วนนี้ได้ ก็สามารถลดการใช้น้ำได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนลดการใช้ และประหยัดน้ำตามมาตรการที่รัฐบาลจะประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ทั้งนี้ นายสุพจน์ เปิดเผยว่า ภาพรวมของประเทศ มีพื้นที่ 321 ล้านไร่ คิดเป็น 518,000 ตร.ม. มีปริมาณฝน 1,426 ม.ม./ปี คิดเป็น 730,000 ล้านลบ.ม. เป็นน้ำซึมลงดินปริมาณ 520,000 ล้านลบ.ม. จึงมีน้ำผิวดินปริมาณ 210,000 ล้านลบ.ม แต่การกักเก็บน้ำมีเพียง 2 หมื่นล้าน ลบ.ม. ทั้งที่ความจุเก็บกักจริงหากเต็มพื้นที่สามารถบรรจุได้ 7.9 หมื่นล้าน ลบ.ม.

ด้านนายสุเทพ ยืนยัน ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังมีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้ง และสามารถป้องกันความเสี่ยงในช่วงรอยต่อจากฤดูแล้งไปฤดูฝนในปี 2559 ได้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังมีความเป็นห่วงค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำท่าจีน เนื่องจากที่ผ่านมา มีปัญหาค่าความเค็มค่อนข้างสูง ซึ่งกรมชลฯ ยืนยัน ค่าความเค็มของคลอง ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และคาดว่าตลอดฤดูแล้งสามารถควบคุมได้

ด้านปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ซึ่งข้อมูลล่าสุด เมื่อวานนี้ นายสุเทพ เปิดเผยว่า มีปริมาณน้ำรวม 3,726 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็น เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำ 1,078 ล้านลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 1,829 ล้านลบ.ม. เขื่อนแควน้อย 333 ล้านลบ.ม. และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำ 486 ล้านลบ.ม. โดยมีการระบายน้ำ 1.7 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

ส่วนแม่น้ำแม่กลอง มีปริมาณน้ำ 4,600 กว่าล้านลบ.ม. ซึ่งสามารถส่งน้ำสนับสนุนเพื่อทำพืชฤดูแล้ง แต่ไม่สนับสนุนเพื่อการทำนาปรัง

ที่ประชุมคณะทรัพยากรน้ำ อนุมัติหลักการผันน้ำเข้าลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อดูแลบริหารจัดการให้เพียงพอ ด้านอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยัน มีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล้งนี้ ขอประชาชนกทม.ช่วยกันประหยัดน้ำ 11 ม.ค. 2559 15:28 ไทยรัฐ