วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลดน้ำตาลเครื่องดื่ม ช่วยพลโลกเป็นหมื่นแสน

ถ้าหากสามารถทำให้เครื่องดื่มและน้ำคั้นผลไม้ ที่มีรสหวาน ลดปริมาณน้ำตาลที่ผสมลงไปได้ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้านี้ จะสามารถป้องกันชาวโลกมิให้อ้วนขึ้น ได้มากถึงร้อยละ 40 และยังพลอยลดจำนวนคนไข้โรคเบาหวาน เฉพาะในอังกฤษชาติเดียว ลงได้ถึง 30,000 คน รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้คนน้ำหนักอ้วนเกินไปได้อีก 50,000 คน

ทีมนักวิจัยอังกฤษยังได้ศึกษาพบว่า หากว่าสามารถลดการใช้น้ำตาลในเครื่องดื่มที่มีรสหวานลงไปโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำตาลเทียมแทน ยังจะช่วยป้องกันผู้ที่อ้วนเกิน เป็นโรคอ้วน และเป็นเบาหวาน แบบที่ 2 ได้อีก

หน่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอังกฤษ รายงานว่า ได้พบเครื่องดื่มที่มีรสซ่า ใส่น้ำตาลมากถึง 10 ช้อนชา จึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มภาษีน้ำตาล ขึ้นอีกตั้งแต่ระหว่างร้อยละ 10-20 เพื่อเอาอย่างประเทศเม็กซิโก นับแต่เพิ่มภาษีน้ำตาลและเครื่องดื่มน้ำอัดลม ตั้งแต่ พ.ศ.2557 ปรากฏว่าได้ผลดีอย่างยิ่ง สามารถจำกัดการขายเครื่องดื่มเหล่านี้ไปได้ถึงร้อยละ 12

เจ้าหน้าที่ทางด้านโภชนาการของอังกฤษกล่าวว่า เครื่องดื่มรสหวานนับเป็นแหล่งที่คนหนุ่มสาวได้รับน้ำตาลแหล่งใหญ่ที่สุด หากมีโครงการที่จะลดน้ำตาลในเครื่องดื่มรสหวาน ตลอดจนควบคุมการโฆษณาและการตลาดลง จะลดปริมาณน้ำตาลที่ประชาชนบริโภคลงไปได้เป็นจำนวนมาก.

ถ้าหากสามารถทำให้เครื่องดื่มและน้ำคั้นผลไม้ ที่มีรสหวาน ลดปริมาณน้ำตาลที่ผสมลงไปได้ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้านี้ จะสามารถป้องกันชาวโลกมิให้อ้วนขึ้น ได้มากถึงร้อยละ 40 11 ม.ค. 2559 13:38 11 ม.ค. 2559 13:39 ไทยรัฐ