วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสจ.พะเยา เตือนภัยฝุ่นหมอกควัน ม.ค.-เม.ย. ห่วงปชช.กลุ่มเสี่ยง

สสจ.พะเยา เตือนปชช.ระวังภัยจากหมอกควันช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 59 โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยเรื้อรัง ควรสวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์โดยด่วน...

วันที่ 11 ม.ค. 59 นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคมและมีปริมาณสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากการเผาไร่นา พื้นที่การเกษตร หรือเศษวัสดุทางการเกษตร ซังข้าวโพด หญ้า ฯลฯ ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้างและเขม่าจากน้ำมันดีเซล ทำให้เกิดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน (มากกว่า 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดพะเยาจึงถือเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นนโยบายที่สำคัญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยามีความห่วงใยในด้านผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควันต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอด โรคหัวใจ และโรคภูมิแพ้

ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจึงขอแนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ 1. ช่วงเวลาที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละอองมากให้ป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยแบบที่ใช้แล้วทิ้ง หรือหน้ากากอนามัยที่นำไปซักได้ โดยในช่วงมีฝุ่นละอองหมอกควันมากๆ หากมีกระดาษทิชชูเช็ดหน้ารองหน้ากากอนามัยอีกชั้นหนึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองดีขึ้น 2. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งนานๆ

3. ปิดประตูหน้าต่างที่พักอาศัยหรือในกรณีที่ไม่สามารถปิดประตูหน้าต่างได้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำทำเป็นม่านติดประตูหน้าต่างเพื่อเป็นตัวกั้นฝุ่นไม่ให้เข้าบ้าน 4. ดื่มน้ำมากๆ งดเว้นการสูบบุหรี่ และ 5. หากมีการผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก แสบจมูก ไอ เสียงแหบ หายใจลำบาก แสบตา หรือมีผื่นแดงตามร่างกายให้รีบไปตรวจรักษาหรือพบแพทย์ทันที

จากการสังเกตการณ์ พบว่า ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะ ไร่นา เรือกสวน ป่าใกล้ภูเขา และตามบ้านเรือนยังมีการเผาอยู่ทุกวันทั้งเช้าเย็น

สสจ.พะเยา เตือนปชช.ระวังภัยจากหมอกควันช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 59 โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยเรื้อรัง ควรสวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์โดยด่วน... 11 ม.ค. 2559 11:32 ไทยรัฐ