วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคราชสู้แล้ง-สูบนํ้า เข้าโรงผลิตประปา

หลังจากที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา สั่งการให้ประปาทั้ง 10 แห่ง ของ จ.นครราชสีมา เร่งดำเนินการสูบน้ำดิบเข้าแหล่งกักเก็บน้ำให้เต็มอยู่ ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภค ที่สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรง ทำให้มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทั้งสิ้น 8 อำเภอ มีประชากรเดือดร้อนกว่า 5 หมื่นครัวเรือน ตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายชิดชนก สมประเสริฐ ผอ.สำนักชลประทานที่ 8 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ที่มี กำลังการสูบน้ำ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที นำมาติดตั้งไว้ ที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านเดื่อ หมู่ที่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมือง นครราชสีมา ที่ปริมาณน้ำเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ได้จัดส่งน้ำมาแต่ไม่สามารถที่จะไหลผ่านฝายน้ำล้น ของฝายบ้านเดื่อได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อเร่งจัดส่งปริมาณน้ำจากพื้นที่สูงให้ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำ ที่แหล่งน้ำดิบโรงผลิต น้ำประปาบ้านมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา และที่โรงสูบน้ำอัษฎางค์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา ส่งการ ประปาในพื้นที่อื่นๆได้อย่างรวดเร็วและมีปริมาณน้ำดิบที่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ วันละ 1 แสน 2 หมื่นลูกบาศก์เมตร

ด้านนายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผอ.โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า จากเขื่อนลำตะคอง จนถึงเมืองนครราชสีมา มีระยะทางกว่า 100 กม. โดย ตลอดลำน้ำลำคะตอง เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ไปติดตั้งเพื่อผลักดันน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ทั้งสิ้น 3 จุด ประกอบด้วย ฝายน้ำล้นสหกรณ์ อำเภอสูงเนิน, ฝายน้ำล้นโคกกรวด และฝายน้ำล้นบ้านเดื่อ สาเหตุที่ต้องนำไปติดตั้งนั้น เนื่องจากปริมาณน้ำที่ได้มีการจัดส่งออกมาจากเขื่อนลำตะคองนั้น เฉลี่ยอยู่ที่ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 8 หมื่น 6 พันลูกบาศก์เมตร ไม่สามารถที่จะไหลผ่าน ฝายน้ำล้นดังกล่าวได้ ดังนั้น เครื่องสูบน้ำเหล่านี้จะเป็น ตัวที่ช่วยสูบน้ำข้ามฝายน้ำล้น เพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่ แหล่งกักเก็บน้ำของโรงผลิตน้ำประปาในทุกๆพื้นที่ได้.

หลังจากที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา สั่งการให้ประปาทั้ง 10 แห่ง ของ จ.นครราชสีมา เร่งดำเนินการสูบน้ำดิบเข้าแหล่งกักเก็บน้ำให้เต็มอยู่ ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา 11 ม.ค. 2559 09:15 ไทยรัฐ