วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุม มส. บ่ายนี้ ไม่มีหารือแต่งตั้งพระสังฆราชในวาระปกติ

พศ.ระบุประชุม มส.บ่ายนี้ ไม่มีหารือแต่งตั้งพระสังฆราช ในวาระปกติ แต่อาจหยิบยกเป็นวาระพิเศษ ย้ำที่ผ่านมายึด "พ.ร.บ.สงฆ์" เป็นหลัก พิจารณาจากรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด เสนอตามกระบวนการ...

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ในวันนี้ เวลา 14.00 น.ในวาระปกติ ไม่มีการหารือเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช แต่หากจะมีการหารือในประเด็นดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ มส.จะหยิบขึ้นมาหารือเป็นวาระพิเศษ

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชของ มส.ในช่วงที่ผ่านมา จะพิจารณาตามข้อกฎหมายของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2535 เมื่อกรรมการ มส.ทั้งหมดเห็นพ้อง โดยไม่ได้มีการโหวต จะสรุปรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ส่งให้ พศ.เสนอไปยังนายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายตามกระบวนการต่อไป

ส่วนกรณีกลุ่มเครือข่ายปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา รวมถึงพระพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม จะมายื่นหนังสือคัดค้านการเสนอชื่อการแต่งตั้ง สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพร้อมจะรับเรื่องไว้ แต่การพิจารณาเป็นเรื่องของ มส.

พศ.ระบุประชุม มส.บ่ายนี้ ไม่มีหารือแต่งตั้งพระสังฆราช ในวาระปกติ แต่อาจหยิบยกเป็นวาระพิเศษ ย้ำที่ผ่านมายึด "พ.ร.บ.สงฆ์" เป็นหลัก พิจารณาจากรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด เสนอตามกระบวนการ... 11 ม.ค. 2559 08:28 11 ม.ค. 2559 09:06 ไทยรัฐ