บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุม มส. บ่ายนี้ ไม่มีหารือแต่งตั้งพระสังฆราชในวาระปกติ

พศ.ระบุประชุม มส.บ่ายนี้ ไม่มีหารือแต่งตั้งพระสังฆราช ในวาระปกติ แต่อาจหยิบยกเป็นวาระพิเศษ ย้ำที่ผ่านมายึด "พ.ร.บ.สงฆ์" เป็นหลัก พิจารณาจากรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด เสนอตามกระบวนการ...

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ในวันนี้ เวลา 14.00 น.ในวาระปกติ ไม่มีการหารือเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช แต่หากจะมีการหารือในประเด็นดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ มส.จะหยิบขึ้นมาหารือเป็นวาระพิเศษ

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชของ มส.ในช่วงที่ผ่านมา จะพิจารณาตามข้อกฎหมายของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2535 เมื่อกรรมการ มส.ทั้งหมดเห็นพ้อง โดยไม่ได้มีการโหวต จะสรุปรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ส่งให้ พศ.เสนอไปยังนายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายตามกระบวนการต่อไป

ส่วนกรณีกลุ่มเครือข่ายปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา รวมถึงพระพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม จะมายื่นหนังสือคัดค้านการเสนอชื่อการแต่งตั้ง สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพร้อมจะรับเรื่องไว้ แต่การพิจารณาเป็นเรื่องของ มส.