บริการข่าวไทยรัฐ

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ สักการะศาลหลักเมือง เจ้าพ่อมเหศักดิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด และกราบนมัสการพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดฯ โดยมีทหาร-ตำรวจคอยจับตาใกล้ชิด.