วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหล่าทัพรุมฟ้อง "กสทช."

อนุมัติใช้คลื่นวิทยุสมัครเล่นเป็นเหตุ

กสทช.เจอตอเบ้อเริ่ม กองบัญชาการกองทัพไทย ยื่นฟ้องศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนประกาศแผนแม่บทคลื่นความถี่ฉบับที่ 2 และตารางกำหนดคลื่น เหตุให้วิทยุสมัครเล่นใช้ เกิดการรบกวนการสื่อสารทหาร กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ที่มี พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธาน วันที่ 12 ม.ค.58 นี้ จะนำประเด็นกรณีกองบัญชาการกองทัพไทยยื่นฟ้องสำนักงาน กสทช. และกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนกิจการวิทยุสมัครเล่นย่าน 50-54 เมกะเฮิรตซ์ ออกจากประกาศ กสทช.เรื่องแผนแม่บทการบริการคลื่นความถี่ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางได้นัดไต่สวนแล้วครั้งหนึ่ง แต่ได้มีการขอเลื่อนการไต่สวนคดี เนื่องจากกองทัพไทยขอเลื่อนออกไปก่อน ขณะเดียวกัน ศาลปกครองกลางได้แจ้งให้ กสทช.รับทราบด้วยว่า นอกจากกองบัญชาการกองทัพไทยได้ยื่นฟ้องแล้ว ยังมีกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้ยื่นฟ้องในประเด็นเดียวกันด้วย อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช.ได้เสนอให้บอร์ด กทค.พิจารณาว่าจะต่อสู้ตามกระบวนการของศาลปกครองกลาง หรือจะแก้ไขประกาศ กสทช.ตามที่กองบัญชา การกองทัพไทยยืนยันเรื่องผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เพราะขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณา เป็นเพียงการรับคำฟ้องไว้เท่านั้น

สำหรับเหตุผลของการยื่นฟ้องในครั้งนี้ ทางกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แจ้งว่า คลื่นความถี่ย่านดังกล่าวทางเหล่าทัพต่างๆ ทั้งกองทัพไทย กองบัญชา การกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้ใช้งานคลื่นดังกล่าว เพื่อติดต่อสื่อสารกองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อ กสทช.อนุมัติให้วิทยุสมัครเล่นใช้คลื่นความถี่ย่านเดียวกัน ที่มีกำลังส่งสูงมากตามประกาศ กสทช.นั้น ได้เกิดการรบกวนการสื่อสารทางทหาร โดยเฉพาะการรับส่งข้อมูลสงครามอิเล็กทรอกนิกส์ของเครื่องดักรับและเครื่องหาทิศของกองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กรมการสื่อสารทหาร กองบบัญชาการกองทัพไทย ถือว่ากระทบต่อความมั่นคงของกองทัพโดยตรง

อีกทั้งเมื่อครั้งรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ได้มีการเสนอความเห็นให้นำกิจการวิทยุสมัครเล่นออกจากการใช้คลื่นดังกล่าว โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เห็นด้วยราว 30,000 ราย และ ไม่เห็นด้วย 635 ราย แต่เมื่อประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ยังคงเปิดให้วิทยุสมัครเล่นสามารถใช้งานได้ ถือว่าไม่สอดคล้องกับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ทำให้กองบัญชาการกองทัพไทย จึงขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนกิจการวิทยุสมัครเล่น ออกจากการใช้คลื่นย่าน 50-54 เมกะเฮิรตซ์ ออกจากประกาศ กสทช.เรื่องแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับที่ 2 และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติด้วย.

กสทช.เจอตอเบ้อเริ่ม กองบัญชาการกองทัพไทย ยื่นฟ้องศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนประกาศแผนแม่บทคลื่นความถี่ฉบับที่ 2 และตารางกำหนดคลื่น 11 ม.ค. 2559 00:49 11 ม.ค. 2559 01:11 ไทยรัฐ