วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภานักเรียนชง 5 ปัญหาบี้ ศธ.เร่งแก้

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ สภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2559 พร้อมครูที่ปรึกษา เข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อยื่นข้อเสนอและรับฟังโอวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 59 โดยตัวแทนสภานักเรียนได้นำเสนอ 5 ประเด็นปัญหาหลักพร้อมแนวทางแก้ไข ดังนี้ 1.ปัญหาความรุนแรงทางสังคม ทั้งครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท คุกคามทางเพศ ขอให้สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง มีมาตรการลดปัญหาทะเลาะวิวาท สร้างวิจารณญาณในการเลือกรับสื่อ 2.ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน กำหนดบทลงโทษนักเรียนที่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 3.ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งขยะ การบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่า ต้องสร้างจิตสำนึก ตั้งกลุ่มไลน์อาสาพิทักษ์ป่า บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเด็ดขาด 4.ปัญหาการศึกษา ครูไม่ตั้งใจสอน ออกข้อเสนอเกินหลักสูตร เน้นการสอนเพื่อสอบโอเน็ต ต้องออกข้อสอบให้เป็นไปตามหลักสูตร ปรับสอบโอเน็ตที่กระตุ้นการพัฒนา และ 5.การเรียนการสอนตามนโยบาย ได้แก่ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่กิจกรรมเหมาะกับประถมและ ม.ต้น แต่ไม่เหมาะกับเด็กม.ปลาย และการตกซ้ำชั้น ซึ่งสภานักเรียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสม ให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาตนเอง

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวว่า อยากให้นักเรียนทุกคนกลับไปสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และต้องกลับมาทวงถามความคืบหน้าจากรัฐมนตรี ว่าข้อเสนอต่างๆได้มีการแก้ไขไปถึงไหนแล้ว ศูนย์กลางของการศึกษาไม่ได้อยู่ที่ครู ผอ.โรงเรียน หรือ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาแต่อยู่ที่เด็กทุกคน ซึ่งตนยอมรับในขีดความสามารถของสภานักเรียนว่าเป็นอนาคตของประเทศ.

ที่กระทรวงศึกษาธิการ สภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2559 พร้อมครูที่ปรึกษา เข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อยื่นข้อเสนอและรับฟังโอวาท 11 ม.ค. 2559 00:42 ไทยรัฐ