วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขยายเพิ่มสถานี-ซื้อรถใหม่

“รายงานวันจันทร์”-บีทีเอสสายเดิมเพิ่มบริการใหม่ปี 59

นับถึงปีนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสก็เปิดทำการย่างเข้าปีที่ 20 แล้ว จากเส้นทางแรกเริ่ม หมอชิต–อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ–สะพานตากสิน ก็ขยายมาเป็นหมอชิต–แบริ่ง และสนามกีฬาแห่งชาติ–บางหว้า ในปัจจุบัน รวมทั้งกำลังมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายทั้งทางทิศเหนือ จากหมอชิต ไปสะพานใหม่-คูคต และทางทิศใต้ จากแบริ่งไปถึงสมุทรปราการที่จะทยอยเสร็จและเปิดใช้ได้ในอีก 2-5 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้กำลังเร่งดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง การพัฒนารถไฟฟ้าในส่วนเส้นทางแรกเริ่ม คือ หมอชิต-อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน ก็มีแผนบริหารจัดการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเช่นกัน
สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทบีทีเอสซี เปิดเผยว่า ในปี 2559 นี้บริษัทมีโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของรถไฟฟ้าเส้นทางแรกเริ่มที่สำคัญ 3 โครงการ โครงการแรก ได้แก่ การก่อสร้างสถานีเพิ่มเติมในถนนสาทร คือ สถานี S4 สถานีศึกษาวิทยา โครงการที่สอง การขยายปรับปรุงสถานีสะพานตากสินให้มีทางวิ่ง 2 ราง และโครงการที่สาม การจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติม 21 ขบวน

โครงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา บริษัทจะใช้งบประมาณ 450 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) สำหรับรองรับปริมาณผู้โดยสารในพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรองรับผู้ใช้บริการจากสถานีช่องนนทรี ซึ่งมีผู้โดยสารหนาแน่นขึ้น ทั้งนี้ สถานีศึกษาวิทยานั้น บริษัทได้ก่อสร้างโครงสร้างเตรียมไว้พร้อมแล้ว

ทั้งนี้ สถานีศึกษาวิทยา (S4) อยู่ระหว่างสถานีสุรศักดิ์กับสถานีช่องนนทรี ตั้งอยู่บริเวณปากซอยสาทร 12 ด้านหน้าธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่สาทร และโรงแรมแอสคอทท์ ในพื้นที่เขตบางรักและเขตสาทร คาดว่าจะได้บริษัทรับเหมาก่อสร้างประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เริ่มก่อสร้างประมาณปี 2560 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 12–18 เดือน

โครงการขยายปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน สถานีสะพานตากสิน เดิมเป็นสถานีชั่วคราวมีทางวิ่งเพียง 1 ราง ต่อมา กทม.มีโครงการทำเป็นสถานีถาวร โดยขยายเป็น 2 ราง แต่ติดปัญหากรมทางหลวงชนบทไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่สะพานตากสิน มีการเจรจาอยู่นานจน กทม.ล้มเลิกความตั้งใจขยายสถานี แต่จะรื้อสถานีทิ้งพร้อมก่อสร้างสกายวอล์กจากสะพานตากสินไปถึงสถานีสุรศักดิ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแทน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด กระทรวงคมนาคมได้ยินยอมให้ กทม.ใช้พื้นที่สะพานตากสินบางส่วน ในการก่อสร้างขยายสถานีสะพานตากสิน ซึ่งขณะนี้การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและเสนอแผน

สิ่งแวดล้อม และมีกำหนดการว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2559 คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 1-1 ปีครึ่ง

โครงการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม ปี 2559 บริษัทบีทีเอส วางแผนจะจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติม 3 ส่วน ส่วนแรก สำหรับใช้ในเส้นทางใจกลางเมืองเดิม 21 ขบวน ส่วนที่สอง สำหรับใช้ในเส้นทางส่วนต่อขยายสายใต้ แบริ่ง-สมุทรปราการ 15 ขบวน และส่วนที่สาม สำหรับใช้ในเส้นทางส่วนต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 7 ขบวน

นอกจากนี้ บริษัทเตรียมการเปลี่ยนแปลงระบบบัตรโดยสารแรบบิทการ์ดใหม่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งจะเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารมากขึ้น.

นับถึงปีนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสก็เปิดทำการย่างเข้าปีที่ 20 แล้ว จากเส้นทางแรกเริ่ม หมอชิต–อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ–สะพานตากสิน ก็ขยายมาเป็นหมอชิต–แบริ่ง และสนามกีฬาแห่งชาติ–บางหว้า 11 ม.ค. 2559 00:31 11 ม.ค. 2559 03:44 ไทยรัฐ