วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่ง เร่งติดตั้ง GPS รถสาธารณะทุกคัน หวังลดสถิติอุบัติเหตุ

กรมการขนส่งทางบก ระบุ สาเหตุอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะช่วงปีใหม่ 59 ส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็ว-ประมาท เร่งติดตั้ง GPS ในรถบรรทุกขนาดใหญ่-รถโดยสารสาธารณะทุกคัน เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น...

วันที่ 10 ม.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน หลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ 2559 ซึ่งผลการตรวจจับความเร็วรถตาม พ.ร.บ.การขนส่ง ตลอดช่วงปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 58–4 ม.ค. 59 สามารถตรวจจับความเร็วรถจากจำนวนรถ 52,046 คัน พบมีการใช้ความเร็วเกินกำหนดจำนวน 661 คัน ในจำนวนนี้พบรถตู้โดยสารกระทำความผิดสูงสุด จำนวน 351 คัน รถโดยสารขนาดใหญ่ 189 คัน รถบรรทุก 121 คัน 

นอกจากนี้ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หมอชิต (จตุจักร) เอกมัย และสายใต้ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และจุดจอดรถฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พบการกระทำความผิดทั้งสิ้น 249 ราย เป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ จำนวน 86 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง หรือไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 73 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน และไม่ชำระภาษีประจำปี จำนวน 5 ราย นอกนั้นเป็นความผิดในข้อหาอื่นๆ

ในส่วนของรถตู้โดยสาร พบการกระทำความผิด จำนวน 59 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่พกใบอนุญาต และแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จำนวน 15 ราย ไม่นำรถเข้าตรวจสภาพตามรอบที่กำหนด จำนวน 8 ราย นำรถตู้ป้ายดำมาให้บริการ 4 ราย ดัดแปลงเพิ่มจำนวนที่นั่ง 3 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง จำนวน 3 ราย นอกนั้นเป็นความผิดอื่นๆ

สำหรับรถแท็กซี่ พบการกระทำความผิดรวม 82 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 29 ราย ไม่นำรถเข้าตรวจสภาพภายในกำหนด จำนวน 10 ราย นอกนั้นเป็นความผิดอื่นๆ นอกจากนี้ ยังพบการนำรถจักรยานยนต์ป้ายดำมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารอีก จำนวน 7 ราย ซึ่งได้ดำเนินการลงโทษแล้วทุกราย พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ เพื่อติดตาม และตรวจสอบพฤติกรรมการให้บริการอย่างเข้มงวดต่อไป

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติอุบัติเหตุรถสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดขึ้นทั้งหมด 30 ครั้ง เป็นรถโดยสารสาธารณะจำนวน 21 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 46 ราย ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.54 ส่วนรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ยังเป็นสาเหตุอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมา คือ การขับรถประมาทหวาดเสียว เช่น ตัดหน้า/ตามหลังกระชั้นชิด โดยไม่เว้นระยะปลอดภัย ร้อยละ 20 และสาเหตุจากผู้ขับรถหลับใน ร้อยละ 10

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัย จึงต้องปรับมาตรการในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุให้มีความเข้มข้นขึ้นยิ่งกว่าเดิม สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ รวมถึงเทศกาลวันหยุดยาวอื่นๆ ที่มีประชาชนเดินทางใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากต่อไป โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหา และลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึก และสร้างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน อาทิ บังคับใช้มาตรการกฎหมาย และกำหนดบทลงโทษที่เข้มข้นขึ้น การเร่งรัดดำเนินการติดตั้ง GPS ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถโดยสารสาธารณะทุกคัน เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับรถให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

กรมการขนส่งทางบก ระบุ สาเหตุอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะช่วงปีใหม่ 59 ส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็ว-ประมาท เร่งติดตั้ง GPS ในรถบรรทุกขนาดใหญ่-รถโดยสารสาธารณะทุกคัน เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น... 10 ม.ค. 2559 17:10 ไทยรัฐ