วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แม่ขี้เมาผลักลูกลงหลุม 428 โรค

สูติแพทย์ของแคนาดาได้ออกประกาศตักเตือนว่า ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่เลิกเหล้า จะทำให้ทารกที่กำลังจะลืมตาออกมาดูโลกจะต้องผจญกับความเสี่ยงของโรคต่างๆ รวมกันไม่ต่ำกว่า 428 ชนิด

คำเตือนกล่าวว่า ที่ทราบเรื่องนี้ก็ได้จาก ผลการศึกษาพิษของแอลกอฮอล์ ที่มีกับทารกในครรภ์มารดา การทดลองแสดงให้เห็นว่าไม่ว่ามารดาจะกินเหล้ามากน้อยเท่าไร ก็อาจจะเป็นอันตรายแก่ทารกได้มากเท่านั้น และเป็นพิษเป็นภัยทั้งแก่อวัยวะ ทั้งตัวของทารก ไม่ว่าจะเป็นสมอง สายตา การได้ยิน การหมุนเวียนของโลหิต หัวใจ ระบบย่อย ระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนโครงกระดูก และกล้ามเนื้อด้วย ส่วนโทษจะมากน้อยรุนแรงเท่าใด ขึ้นอยู่กับปริมาณเหล้าที่ดื่มกิน รวมทั้งปัจจัยอย่างอื่น เช่น ระดับความเครียด สารอาหาร และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่างๆ.

สูติแพทย์ของแคนาดาได้ออกประกาศตักเตือนว่า ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่เลิกเหล้า จะทำให้ทารกที่กำลังจะลืมตาออกมาดูโลกจะต้องผจญกับความเสี่ยงของโรคต่างๆ รวมกันไม่ต่ำกว่า 428 ชนิด... 10 ม.ค. 2559 14:52 ไทยรัฐ