วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยเล็งให้เงินช่วยเหลือ ผู้อพยพชาวซีเรีย 7.26 ล้านบาท

โฆษก กต. เผย รบ.ไทยเตรียมให้เงินรัฐบาลจอร์แดน-เลบานอน ช่วยเหลือผู้อพยพชาวซีเรีย วงเงิน 7.26 ล้านบาท ตามหลักมนุษยธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงคราม-ภัยพิบัติทางธรรมชาติ...

วันที่ 10 ม.ค. 59 นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ จะให้เงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลจอร์แดน และรัฐบาลเลบานอน ประเทศละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ รวม 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 7.26 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือดูแลผู้อพยพชาวซีเรีย ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 2 ประเทศ รวมกว่า 3 ล้านคน

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์ในซีเรียมาอย่างใกล้ชิด นับแต่เกิดวิกฤตการณ์ในซีเรีย ตั้งแต่ปี 2554 และตระหนักว่าประเทศเพื่อนบ้านของซีเรีย ได้แบกรับภาระในการให้ที่พักพิงช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และให้บริการด้านการรักษาพยาบาล แก่ผู้อพยพชาวซีเรียมาอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ผู้อพยพยังมีความต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในด้านอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และที่พักอาศัย

นายเสข กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมแก่ประเทศอาหรับ และในตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยเมื่อปี 2557 ไทยได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา โดยผ่านองค์การบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติ สำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกกลาง (UNRWA) และสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงปาเลสไตน์ รวม 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 7.26 ล้านบาท อีกทั้งยังให้เงินช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือชาวเยเมน ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ โดยผ่านสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงเยเมน จำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3.63 ล้านบาท อีกด้วย สำหรับการให้เงินช่วยเหลือต่างๆในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย เป็นส่วนหนึ่งของแนวนโยบายในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อน ทั้งจากภัยสงครามและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

โฆษก กต. เผย รบ.ไทยเตรียมให้เงินรัฐบาลจอร์แดน-เลบานอน ช่วยเหลือผู้อพยพชาวซีเรีย วงเงิน 7.26 ล้านบาท ตามหลักมนุษยธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงคราม-ภัยพิบัติทางธรรมชาติ... 10 ม.ค. 2559 10:56 10 ม.ค. 2559 11:20 ไทยรัฐ