วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.อุบลฯ เปิดกีฬามหา'ลัย ครั้งที่ 43 'กันเกราเกมส์ '

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดกิจกรรม "กันเกราเกมส์ สร้างสามัคคี ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และสิ่งเสพติด" การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ม.ค.59 ที่สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อม รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเปิดกิจกรรม "กันเกราเกมส์ สร้างสามัคคี ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และสิ่งเสพติด" โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ในวันที่ 9-18 ม.ค.59

รศ.ดร.นงนิตย์ กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จะมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนับหมื่นคน เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้มาร่วมงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ร่วมกับ สสส.จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษาสุขภาพ และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการปฏิบัติตนต่อสังคมในด้านสุขภาพ โดยภายในงานมีการจัดแสดงกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล การแสดงโปงลาง หมอลำ การแสดงสืบสานฮีตศิลป์ ซุ้มนิทรรศการสุขภาพ ตลาดนัดสีเขียว การจำหน่ายอาหาร และนิทรรศการภาพถ่าย 3 มิติ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นอีกจุดในการพักผ่อนพร้อมรับความรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้มาร่วมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ในวันที่ 9-18 ม.ค.59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดกิจกรรม "กันเกราเกมส์ สร้างสามัคคี ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และสิ่งเสพติด" การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" 9 ม.ค. 2559 18:23 9 ม.ค. 2559 19:49 ไทยรัฐ