บริการข่าวไทยรัฐ

ชพน.หนุนแนวคิด สนช.ตั้ง กมธ.ปรองดอง หาทางออกให้ประเทศ

พรรค ชพน.หนุนแนวคิด สนช. ตั้ง กมธ.ปรองดอง พร้อมเข้าร่วมหาทางออกให้ประเทศ ร่วมสร้างความปรองดอง-ลดความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา โฆษกพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า พรรคชาติพัฒนาสนับสนุนแนวคิดในการศึกษาหาแนวทางสร้างความปรองดอง และสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยของประธานสภานิติบัญญัติ (สนช.) และเห็นด้วยที่จะเชิญทุกฝ่าย พรรคการเมืองและคู่ขัดแย้งมาร่วมทำงาน เพื่อหาแนวทางที่จะได้ข้อยุติของปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย ทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมืออย่าท้อแท้กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพราะเป็นปัญหาที่เกิดมานานควรต้องช่วยกันหาทางออกให้บ้านเมือง ความร่วมมือในการสร้างความปรองดอง และลดความขัดแย้ง จะเป็นสัญญาณที่ดีเช่นเดียวกับการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการเลือกตั้ง และจะเป็นปัจจัยบวกให้กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยพรรคชาติพัฒนา ยินดีให้ความความร่วมมือและพร้อมที่จะส่งผู้แทนเข้าร่วมทำงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเสริมสร้างสังคมสันติสุขที่ สนช.จะแต่งตั้งขึ้น เพื่อที่จะช่วยหาทางออกให้กับประเทศ