วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ แจงแผน รบ. ปี 59 แก้ปัญหาแบบบูรณาการ กันใช้งบฯ เบี้ยหัวแตก

พล.อ.ประยุทธ์ แจงแผนงานรัฐบาล-ครม.-คสช. ปี 59 เดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วน บูรณาการการทำงาน กันใช้งบฯ เบี้ยหัวแตก วอนนักการเมืองหันหน้าร่วมมือปฏิรูป หยุดทะเลาะ หยุดติติงเรื่อง รธน. พร้อมขอหยุดกล่าวหาสืบทอดอำนาจเสียที ยันใช้ ม.44 เท่าที่จำเป็น ลั่นให้ความเป็นธรรมกับทุกคน

เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 8 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า มีเรื่องชี้แจงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ รัฐบาล ครม. คสช. ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในปี 59 โดยเรื่องที่ 1 คืองานที่ต้องปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน มีผลสัมฤทธิ์ในห้วงเวลาที่มีอยู่ ประกอบด้วย งานบริหารราชการแผ่นดิน ตามพันธกิจ ภารกิจ ของหน่วยงาน แต่ต้องทำในลักษณะการบูรณาการ ทั้งแผนงาน โครงการ งบประมาณ ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ด้านงานปฏิรูประยะที่ 1 จากที่ คสช. สปช. และ สปท. ดำเนินการ ต้องกำหนดวาระ กิจกรรมหลัก–รอง–เสริม, แผนการดำเนินงาน, ข้อกฎหมาย งบประมาณต่างๆ นั้น ให้ชัดเจน เราก็คงจะใช้งบประมาณในช่วงที่เราอยู่เท่านั้น ที่เหลือก็เป็นเรื่องของรัฐบาลต่อไปดำเนินการ 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รวมถึง การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น การแก้ปัญหาบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล บุกรุกป่า ที่สำคัญที่สุด แล้วก็ต้องมีการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าหลายคน หลายกลุ่มไม่มีที่ทำกินก็ไปบุกรุก การแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้ทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือป้องกันการทุการทุจริตประพฤติมิชอบ การอำนวยความสะดวก การค้า การลงทุน และการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งทำให้กฎหมายเป็นสากล เพื่อให้ประเทศชาติและสากลยอมรับ ประชาชนได้รับประโยชน์ รวมถึงจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายภาครัฐแบบบูรณาการ ที่สำคัญต้องปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเคารพกฎหมาย ปฏิรูปตัวเองได้ขณะที่ต้องวางพื้นฐานการทำงาน การพัฒนาประเทศ 6 กลุ่มงาน สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป แล้วตรงกับยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปีข้างหน้า และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-13-14-15 ตนเริ่มให้ ที่เหลือก็ต้องให้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลทำต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เรื่องต่อไป การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับต่อไป การทำให้เป็นสากล รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักเพื่อวางแนวทาง เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกันมากนักเลยเรื่องอย่างอื่นก็สำคัญ มีผลประชาชนโดยตรง คือกฎหมายลูก กฎหมายที่ต้องใช้บริหารราชการแผ่นดิน เราทำเพื่อประชาชนทั้งสิ้น ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น ต้องการให้ชาติมีความสุข การแก้ไขปัญหาด้านการเมือง ด้านความมั่นคง ทุกเรื่องจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความสับสนวุ่นวาย โดยใช้กฎหมายเป็นหลัก หากทุกคนมีเจตนาดี ไม่ว่าจะพรรคการเมือง นักการเมืองเข้ามาช่วยกันปฏิรูป ช่วยกันพูด ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปดีกว่า อย่ามาติติงเลย

"พูดถึงแต่เพียงเรื่องอำนาจ การใช้อำนาจ ระวังการสืบทอดอำนาจของผม อะไรทำนองนี้นะ เพราะงั้นมันทำให้ไม่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ แล้วเดี๋ยวประชาชนก็ไม่พึงพอใจ การเลือกตั้งก็มีปัญหา เพราะงั้นกลับมาโทษผมอีก ก็คงไม่ถูกนะ เพราะงั้นต้องทำยังไงให้ตัวเองพัฒนาแล้วก็ให้ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจ ถ้าดี แก้ไข ทุกคนก็ให้อภัยหมดนะครับ กลับมาสู่การพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป นะครับ เราไม่ใช่ศัตรูกัน ท่านเป็นศัตรูเฉพาะเรื่องกฎหมายนะครับ เพราะท่านทำความผิด ก็ต้องรับผิดชอบกันไปด้วย" นายกฯ กล่าว

นายกฯ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องความเป็นธรรม และความยั่งยืน เรื่องใดมีความจำเป็นมากนัก ก็ใช้มาตรา 44 เพื่อความรวดเร็วและป้องกัน วันนี้ ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญอย่างเดียว ต้องมีกฎหมายทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายในการคดีอาญา คดีแพ่ง เรื่องการทุจริต อะไรต่างๆ เยอะแยะมากมาย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างที่ตนเคยกล่าวมาแล้ว เพื่อให้เกิดการบูรณาการ มีการตรวจสอบ ถ่วงดุล ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน อย่างการชุมนุม ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือ มันก็ต่อต้านกันขึ้นเรื่อยๆ อยากเรียนว่าส่ิงที่ทำเพื่อความสงบเรียบร้อย กฎหมายคือกฎหมาย สิทธิมนุษยชนคือสิทธิมนุษยชน ที่ท่านจะทำอะไรก็ได้ภายใต้แผ่นดิน ภายใต้กฎหมาย สำคัญที่สุดคือกฎหมาย เรื่องปรองดองสมานฉันท์ หลายคนเข้าใจว่าคือการนิรโทษ ยกโทษให้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เพราะฉะนั้น จะผ่านรัฐธรรมนูญ แต่ต้องปรองดอง นิรโทษฯ คิดว่าคนละเรื่องกัน

"อย่าคิดด้วยใจตัวเองทั้งหมด มันสรุปไม่ได้ อยากให้ทุกเรื่องที่บอกว่าแก้ด้วยกฎหมาย เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมดีกว่า องค์กรอิสระต่างๆ เขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว มีกฎหมายเขาอยู่แล้ว เราปล่อยให้เขาทำงานอย่างอิสระไม่ไปครอบงำ หรือรัฐบาลก็ไม่ไปสั่งการใดๆ นะครับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพียงแต่ว่า หน้าที่ของรัฐบาลคือ ดูความเหมาะสม ดูการดำเนินการนะครับ ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่มีอยู่ ที่กำหนด ที่ควรจะเป็น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ไปผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น ผมระมัดระวังอยู่เสมอ ทุกคนมีสิทธิ์ ในการต่อสู้ด้วยกฎหมาย อย่าไปต่อสู้ด้วยสื่อ ด้วยอะไรต่างๆ ทำให้สังคมปั่นป่วนไปหมด บิดเบือน บางอย่างก็ไม่มีข้อเท็จจริง ถ้าคิดว่าพูดในเรื่องจริง วันหลังก็ขอเชิญผู้แทนทางทหารไปชี้แจงด้วยแล้วกัน ไม่ว่าจะเรื่องของการใช้ความรุนแรง ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ไปชี้แจง สำคัญว่าท่านจะกล้าไหม เท่านั้นแหละ ที่จะให้พวกเราไปชี้แจงนะครับ ไม่งั้น ท่านก็เล่นงานทางเจ้าหน้าที่อยู่ฝ่ายเดียว ท่านต้องนึกถึงการกระทำของท่านด้วยนะครับ อย่าอ้างประชาชน อย่าอ้างประชาธิปไตยแต่เพียงอย่างเดียว"นายกฯ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการสร้างความเข้าใจนั้น อยากจะฝากสื่อด้วย ขอให้เสนอทั้ง 2 ทางถ้าท่านคิดว่าท่านจะเสนอฝ่ายอีกฝ่ายให้ความเป็นธรรม ท่านก็ต้องเอาฝ่ายรัฐ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ เขาไปชี้แจงด้วย ประชาชนเขาจะเลือกปฏิบัติเอง เขาจะฟังใคร แต่ท่านเอาข้างใดข้างหนึ่งมามันก็ทะเลาะกันอยู่นี่ ตีกันไป ตีกันมา ตนไม่อยากให้เราตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่ไม่ดี ที่ดีๆ ก็ไม่ได้ว่าท่าน นักการเมืองที่ไม่ดีก็มีอยู่นะ ตอบโต้กันไป กันมาตามหน้าหนังสือพิมพ์บ้าง ตามสื่อบ้าง อะไรบ้าง ไม่เห็นเกิดประโยชน์เลย.

นายกฯ แจงแผนงานรัฐบาล-ครม.-คสช. ปี 59 เดินแก้ปัญหาเร่งด่วน บูรณาการการทำงาน กันใช้งบฯเบี้ยหัวแตก วอนนักการเมืองหันหน้าร่วมมือปฏิรูป หยุดทะเลาะ หยุดติติงเรื่อง รธน. พร้อมขอหยุดกล่าวหาสืบทอดอำนาจเสียที ยันใช้ ม.44 เท่าที่จำเป็น 8 ม.ค. 2559 21:52 ไทยรัฐ