วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสอ. จัดโครงการให้ทุน หนุนเอสเอ็มอี หวังโตตามเขต ศก.พิเศษ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประการเอสเอ็มอี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หวังดึงภาคอุตสาหกรรมในประเทศ-ตปท.เข้ามาลงทุน เติบโตตามเขต ศก.พิเศษ 12 แห่ง ครอบคลุม 10 จังหวัด ที่มีมูลค่าการค้าสูงถึง 968,515 ล้านบาท...

วันที่ 8 ม.ค.59 ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล นายกสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายแดน ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการขนส่ง การถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ การใช้แรงงานต่างด้าว การให้บริการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค รวมทั้ง เพื่อสร้างประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 12 แห่ง ครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ซึ่งมูลค่าการค้าชายแดนของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ในปี 57 มีมูลค่าสูงถึง 968,515 ล้านบาท หรือร้อยละ 98 ของการค้าชายแดนรวมทั้งประเทศ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและให้ความสำคัญกับการส่งเสริม SMEs โดยมีสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนงานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ SMEs ได้ใช้โอกาสและประโยชน์จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรธุรกิจ ผู้บริหาร และบุคลากร อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs รวมถึงสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่จะมาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมตามโครงการนี้ จะเป็นการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการมากมาย ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 ม.ค.59 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมิ่งขวัญ คงฤทธิ์ โทร. 08-1622-9606 โทรสาร 0-2354-3275 อีเมล mingkhwan@gotaec.com ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.gotoAEC.com

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หวังดึงภาคอุตสาหกรรมในประเทศ-ตปท.เข้ามาลงทุน เติบโตตามเขต ศก.พิเศษ 12 แห่ง ครอบคลุม 10 จังหวัด ที่มีมูลค่าการค้าสูงถึง 968,515 ล้าน 8 ม.ค. 2559 12:10 ไทยรัฐ