วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนภัยความยากจนถล่มเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารโลกได้เปิดตัวรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของธนาคารโลก ประจำเดือน ม.ค. โดยพบว่า การที่ประเทศหลักในกลุ่มตลาดเกิดใหม่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำลง จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ยังจะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจโลกเติบโตเพิ่มขึ้น 2.9% เพิ่มขึ้นจากการขยายตัว 2.4% ในปี 58 ที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วฟื้นตัวได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ รายงานของธนาคารโลก ยังระบุด้วยว่า สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลในการบรรลุเป้าหมายการลดความยากจนและกระจายความมั่งคั่งของประชากรโลก เนื่องจากประเทศเกิดใหม่ที่สำคัญเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกตลอดทศวรรษที่ผ่านมา และยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน

นายจิม ยอง คิม ประธานกลุ่มธนาคารโลก กล่าวว่า คนยากจนมากกว่า 40% ของโลกอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีเศรษฐกิจซบเซาตลอดปีที่ผ่านมา ประเทศเหล่านี้จึงควรเร่งสร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และคุ้มครองกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ทั้งจากการปฏิรูปไปจนถึงการบริหารจัดการที่ดีและการสร้างบรรยากาศประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยทดแทนผลกระทบจากการชะลอตัวของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในอนาคตยังขึ้นอยู่กับการเติบโตของประเทศที่มีรายได้สูง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพ และจีนสามารถเปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพิงการเติบโตจากการบริโภคภายในประเทศ

ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้ปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนา โดยคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 4.8% น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าแต่ยังสูงกว่าปี 58 ที่เติบโต 4.3% โดยประมาณการว่าเศรษฐกิจของจีนยังคงชะลอตัว เศรษฐกิจของรัสเซียและบราซิลจะยังคงอยู่ในภาวะถดถอย แต่เศรษฐกิจอินเดียยังสดใสและการเจรจากรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) จะช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศได้.

ธนาคารโลกได้เปิดตัวรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของธนาคารโลก ประจำเดือน ม.ค. โดยพบว่า การที่ประเทศหลักในกลุ่มตลาดเกิดใหม่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำลง 8 ม.ค. 2559 01:31 ไทยรัฐ