วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งตัดบัญชีทุกสิ้นเดือน

กยศ.ชงแก้กฎหมายหักเงินเด็กคืนหนี้

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การชำระหนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยในปี 2558 มียอดชำระหนี้คืน 17,000 ล้านบาท โดยมียอดค้างชำระประมาณ 29% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มียอดการชำระคืนหนี้ 13,000 ล้านบาท

มียอดค้างชำระ 29% โดยเป้าหมายปี 2559 คาดว่าจะมียอดชำระ 19,000 ล้านบาท ซึ่งจะใช้นโยบายร่วมมือกับองค์กรนายจ้างในการทำหน้าที่ในการหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้เป็นรายเดือนให้แก่ กยศ.

แทนที่จะชำระหนี้ปีละหนึ่งครั้ง โดยขณะนี้นายจ้างภาคเอกชนและภาครัฐรวม 4 แห่งที่ตอบตกลงแล้วคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก บริษัทปาร์รูมคดีไซน์และกรมบัญชีกลาง

โดยในปีนี้ กยศ.จะส่งหนังสือถึงองค์กรนายจ้างที่เป็นส่วนงานราชการทุกแห่ง เพื่อทยอยลงนามร่วมกับ กยศ. ซึ่งจะทำให้ข้าราชการจำนวน 60,000 รายที่กู้ยืมจาก กยศ.และยังมีหนี้ค้างชำระก็จะถูกหักเงินเดือนรายเดือน นอกจากจากนี้ ยังเสนอกระทรวงการคลังเพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการศึกษาโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญคือ จะบังคับให้นายจ้างหักเงินนำส่งกองทุน กยศ.พร้อมกับเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร

“ในปีนี้ กยศ.จะได้รับเงินชำระคืน 19,000 ล้านบาท จากปี 58 มียอดชำระคืน 17,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน กยศ.ได้ปล่อยกู้ให้กับนักศึกษา 4.5 ล้านราย วงเงิน 400,000 ล้านบาท และเมื่อผู้จบการศึกษาได้ทำงานครบกำหนดชำระเงินไปแล้ว 3.1 ล้านราย และมีผู้ค้างชำระ 2 ล้านราย วงเงิน 50,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 59 กยศ.ยังได้กำหนดเงื่อนไขใหม่สำหรับการกู้เงินจากกองทุน กยศ.โดยต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2 ขึ้นไป”.

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การชำระหนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยในปี 2558 มียอดชำระหนี้คืน 17,000 ล้านบาท 8 ม.ค. 2559 01:29 ไทยรัฐ