วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุมัติ 1,977 ล้านช่วยเอสเอ็มอี

ปตท.ให้เปิดร้านประชารัฐในปั๊มน้ำมันฟรี

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดเอสเอ็มอี) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนของ สสว. 1,977 ล้านบาท พัฒนาเอสเอ็มอีให้สามารถเดินหน้าได้จริง ประกอบด้วย การจัดสรรเงิน 437 ล้านบาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เอสเอ็มอีสู่ตลาดโลก
โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ โครงการกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ สร้างโอกาสเอสเอ็มอีไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ และโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ ได้จัดสรรเงิน 1,000 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีและธุรกิจการเกษตรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และจัดสรร 200 ล้านบาท พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ หรือสตาร์ตอัพ นอกจากนี้จัดสรรเงิน 200 ล้านบาท ดำเนินโครงการส่งเสริมเอสเอ็มอีที่ทำกิจการอยู่แล้วให้เติบโตได้ยิ่งขึ้น พร้อมจัดสรร 40 ล้านบาท ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ให้บริการครบวงจร (วันสต๊อปเซอร์วิส) เพิ่มอีก 20 แห่ง รวมทั้งอนุมัติ 100 ล้านบาท จัดตั้งร้านค้าประชารัฐ 148 แห่งทั่วประเทศ โดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันโดยไม่คิดค่าเช่า.

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดเอสเอ็มอี) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 8 ม.ค. 2559 01:25 ไทยรัฐ