วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อีสท์วอเตอร์ปักธงผู้นำภาค หนุน 'Water Complex' พลิกโฉมบริหารน้ำ

อีสท์วอเตอร์ ตั้งเป้าผู้นำการบริหารจัดการน้ำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชูแนวคิดสร้างระบบน้ำของประเทศสู่ความยั่งยืนด้วย 3W ผุดโครงการ Water Complex เจาะนิคมอุตสาหกรรมเกิดใหม่...

นายวิทยา ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ เปิดเผยว่า อีสท์วอเตอร์พร้อมก้าวสู่ความเป็นอันดับหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการ Water Complex เน้นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการสร้างระบบน้ำของประเทศสู่ความยั่งยืนด้วย 3W คือ Water Grid, Water Network, Water Complex เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนว่านับจากนี้จะมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลนในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ Water Complex เป็นการวางโครงสร้างด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแบบครบวงจรให้เหมาะกับแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม ทั้งน้ำดิบ ระบบน้ำประปา ระบบน้ำแคลิฟาย ระบบน้ำ RO ระบบ Reuse และ Recycle รวมทั้งระบบน้ำดีมิน (Demineral Water) ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมที่มีการใช้หม้อไอน้ำความดันสูง หรืออุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตที่มีความสะอาดสูงมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง และการปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายสำหรับตลาดใหม่ในธุรกิจ Water Complex ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ตามแนวซุปเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในอนาคตอันใกล้

"การบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรในลักษณะนี้ จะทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ตามนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาป่าต้นน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยปัจจุบันมีน้ำทิ้งจากภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมกว่า 14 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน หากนำกลับเข้ามาใช้ในระบบได้ก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับภาคอุตสาหกรรม และยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะอีกด้วย ขณะเดียวกัน การใช้น้ำเหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์ก็จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการใช้น้ำไปได้มาก ซึ่งอีสท์วอเตอร์มีความพร้อม" นายวิทยา กล่าว.

อีสท์วอเตอร์ ตั้งเป้าผู้นำการบริหารจัดการน้ำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชูแนวคิดสร้างระบบน้ำของประเทศสู่ความยั่งยืนด้วย 3W ผุดโครงการ Water Complex เจาะนิคมอุตสาหกรรมเกิดใหม่... 7 ม.ค. 2559 20:28 ไทยรัฐ