วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตัวแทนสภาเกษตรกรชาวสวนยาง 6 จ.ใต้ ออกแถลงการณ์แก้ยางตกต่ำเร่งด่วน

ตัวแทนสภาเกษตรกรชาวสวนยาง 6 จังหวัดใต้ ออกแถลงการณ์ 10 ข้อ เรียกร้องรัฐแก้ปัญหายางพาราตกต่ำเร่งด่วน ชี้หากไม่ได้รับการตอบสนอง เตรียมเคลื่อนไหวขั้นต่อไป 

ตัวแทนสภาเกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ออกแถลงการณ์จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบทำให้ชาวสวนยางภาคใต้เดือดร้อนอย่างหนัก ขณะนี้ราคายางเหลือ 4 กิโลร้อย และลดลงต่อเนื่องอาจถึง 5 กิโลร้อย จึงเตรียมยื่นหนังสือเรียกร้องเร่งด่วน 10 ข้อผ่าน ผู้ว่าฯ จ.สงขลา ส่งถึงรัฐบาลให้เร่งช่วยเหลือชาวเกษตรกร อย่างเร่งด่วน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 7 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมสำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายชยันต์ สังขไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรกร จ.สงขลา พร้อมตัวแทนสภาเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เตรียมเข้ายื่นหนังสือเรียกร้อง 10 ข้อเพิ่มเติมจากมาตรการที่รัฐบาลได้ออกไปแล้ว เพื่อให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่องเหลือ 4 กิโลร้อย และกำลังจะลดต่ำลง อาจจะเหลือ 5 กิโลร้อย โดยข้อเรียกร้อง มีดังนี้

1. ให้รัฐบาลประกันราคายางพารา (น้ำยางสด) ที่กิโลกรัมละ 80 2.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้มีการคัดเลือกผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน 3. ให้มีการพักหนี้เกษตรกรชาวสวนยางฯ และให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 4. ให้รัฐบาลสนับสนุนจัดโครงการสินค้าราคาประหยัดให้กับเกษตรกร ครอบคลุมทุกตำบลอย่างเร่งด่วน และควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 5. ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับยาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 อย่างจริงจัง เช่น การใช้บล็อกยางปูพื้นในสนามฟุตซอล บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคารสนามเด็กเล่น โครงการแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ และนำยางพารามาใช้ในการทำถนนภายในประเทศอย่างเร่งด่วน และบังคับใช้อย่างจริงจัง

6. ให้รัฐบาลบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 ในประเด็นการควบคุมตลาดซื้อขายยาง ผู้ค้ายาง เพื่อให้การซื้อขายยางระดับท้องถิ่นจากน้ำยางสด จนถึงยางแผ่นรมควันอัดก้อน มีความยุติธรรมต่อเกษตรกร เช่น ราคาน้ำยางสด กับยางแผ่นรมควันชั้น 3 แตกต่างกันไม่ควรเกิน 6 บาท 7. ให้รัฐบาลเร่งรัดการจ่ายเงินในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง (1,500 ) บาท โดยปรับระเบียบหลักเกณฑ์ ลดเงื่อนไขและอุปสรรคในการจ่ายเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสิทธิ์ให้ได้รับเอกสิทธิ์ 8. ให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือ เรื่องการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ 9. เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ชาวสวนยาง บริษัท และรัฐบาล ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายางพารา และ 10. ให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างเร่งด่วน ในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน หากข้อเสนอแนะ 10 ข้อในครั้งนี้ ไม่ได้รับการตอบรับก็จะรวมตัว และมีมาตรการเคลื่อนไหวขั้นต่อไป

ตัวแทนสภาเกษตรกรชาวสวนยาง 6 จังหวัดใต้ ออกแถลงการณ์ 10 ข้อ เรียกร้องรัฐแก้ปัญหายางพาราตกต่ำเร่งด่วน ชี้หากไม่ได้รับการตอบสนอง เตรียมเคลื่อนไหวขั้นต่อไป 7 ม.ค. 2559 20:22 ไทยรัฐ