วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลงนามพัฒนาเครือข่ายและระบบสื่อสัญญาณฯ เพื่องานประกันสังคม

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และ พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพัฒนาระบบเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องานประกันสังคม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี