วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวนาอ่างทอง รวมตัวเรียกร้องชลประทานแก้ไขทำคลองใหม่ ไม่มีน้ำทำนา

ชาวนา ต.ไผ่จำศีล จ.อ่างทอง รวมตัวเรียกร้องชลประทานแก้ไขทำคลองผิดพลาด ไม่มีน้ำทำนา เพราะก่อสร้างลาดเอียง น้ำไม่ไหลผ่านช่วงกลางเส้นทาง เจ้าหน้าที่ปัดไม่มีงบประมาณ แต่รับปากชาวนาจะเร่งแก้ไข ไม่เกินวันที่ 10 เมษายน นี้

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 5 ม.ค. ที่ห้องประชุมที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้มีชาวนา 8 หมู่บ้านกว่า 100 คน ชาวตำบลไผ่จำศีลได้เดินทางมาเรียกร้องให้ชลประทานแก้ไขคูคลอง ที่ชื่อคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย เนื่องจากมีการที่ก่อสร้างที่ผิดพลาดทำให้ น้ำที่ไหลผ่านคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย นี้ ไม่ไหลผ่านตามที่กำหนด

ทั้งนี้ จากการก่อสร้างไม่ได้ระดับการลาดเอียงของคูคลอง จึงทำให้ช่วงระหว่าง ตำบลไผ่จำศีล ที่คลอง 1 ขวา 3 ซ้าย ได้ผ่านนั้นมีการตื้นเขินและแคบเป็นระยะทาง 1200 เมตร มีปัญหาการก่อสร้างตลอดไม่ได้ระดับความลาดเอียงของคลอง จากก่อนที่จะสร้างคลองเทคอนกรีตนั้นคลองเคยกว้างและลึกนำไหลผ่านได้ดี

นายพชร บ่างตระกูล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (สบ.1 คบ.) ยางมณี ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมครั้งนี้แล้วรับฟังปัญหาชาวนาที่เรียกร้อง และได้ตกลงกับชาวนาที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ แต่เนื่องด้วยทางกรมชลประทานยังไม่มีงบประมาณในการแก้ไขได้ทันที ทางกรมชลประทาน จึงตกลงรับปากกับชาวนาว่าจะลงมือแก้ไขขุดลอกคูคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย ไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2559

ด้านนายวินัย เฟื่องน้อย ชาวนาวัย 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70/1 ม.2 ต.ไผ่จำศีล ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างที่ผิดพลาดของชลประทานได้กล่าวว่า จากเมื่อก่อนคลองนี้กว้างและลึก ทำให้น้ำได้ไหลผ่านได้ดี และมีน้ำพอที่จะทำนา แต่หลังจากที่ชลประทานได้มาก่อสร้างคลองทำให้มันตื้น และแคบ โดยคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย นี้กว้าง 3 เมตร และก้นคลอง กว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร

"ที่ทำให้เกิดปัญหาคือ การก่อสร้างที่ไม่ได้ระดับการไหลของน้ำ ระหว่างกลางเส้นทางของคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย การก่อสร้างมีการลาดเอียงขึ้น ทำให้น้ำไม่ไหลผ่านช่วงกลางเส้นทางได้ ทำให้เกษตรกรชาวนาปลายทางไม่มีน้ำไปถึง ก็เลยไม่มีการปลูกข้าวมา 1 ปี แล้ว กระทั่งมากระทบช่วงภัยแล้งอีก ทำให้ขาดรายได้ที่จะไปจุนเจือครอบครัว จนบางรายขายที่นาไปบางส่วนเพื่อนำเงินมาใช้จ่าย"

ชาวนา ต.ไผ่จำศีล จ.อ่างทอง รวมตัวเรียกร้อง ชลประทานแก้ไขทำคลองผิดพลาด ไม่มีน้ำทำนา เพราะก่อสร้างลาดเอียง น้ำไม่ไหลผ่านช่วงกลางเส้นทาง เจ้าหน้าที่ปัดไม่มีงบประมาณ แต่รับปากชาวนาจะเร่งแก้ไข ไม่เกินวันที่ 10 เมษายน นี้ 5 ม.ค. 2559 18:53 5 ม.ค. 2559 21:03 ไทยรัฐ