วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียว ฟื้นบอร์ด กนศ. ชี้ ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น

พาณิชย์ เผย ครม.ไฟเขียว ฟื้นบอร์ด กนศ. กำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย ชี้ ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น ระบุ กนศ. ช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ ขณะที่ พกค. แก้ปัญหา-ผลักดันส่งออก...

วันที่ 5 ม.ค. 59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งจะทำให้การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีความชัดเจนมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และไทยกำลังจะมีการเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ในกรอบต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งการเจรจาเอฟทีเอกับคู่เจรจา การเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) รวมถึงการกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆ 

ทั้งนี้ การมี กนศ.จะทำให้การทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยครบทั้ง 2 ขา ทั้งด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ และการผลักดันการส่งออก เพราะ กนศ.จะเป็นผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศว่าจะเป็นไปอย่างไร ไทยจะมีท่าทีอย่างไร ขณะที่ คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.) จะทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา และผลักดันการส่งออก ซึ่งจะไม่ทำงานซ้ำซ้อนกัน แต่จะทำงานเสริมกัน

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติให้ยกเลิกคณะทำงานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศ ที่ตั้งขึ้นตามมติ ครม. วันที่ 20 เม.ย. 58 และให้ใช้ กนศ.ในการกำหนดนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศแทน 

สำหรับคณะกรรมการ กนศ. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เป็นรองประธาน กรรมการประกอบด้วย รมว.พาณิชย์, คลัง, ต่างประเทศ, เกษตรและสหกรณ์, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แรงงาน, อุตสาหกรรม, สาธารณสุข, เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.

พาณิชย์ เผย ครม.ไฟเขียว ฟื้นบอร์ด กนศ. กำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย ชี้ ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น ระบุ กนศ. ช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ ขณะที่ พกค. แก้ปัญหา-ผลักดันส่งออก... 5 ม.ค. 2559 18:27 ไทยรัฐ