วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เปิดรับนักเรียนรุ่นที่ 3

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จัดตั้งเพื่อเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ที่จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับนักเรียนรุ่นที่ 3 เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 72 คน โดยนักเรียนที่ผ่านการสอบและได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาทุกคน

เปิดรับสมัครออนไลน์เท่านั้นบนเว็บไซต์ www.kvis.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ www.kvis.ac.th หรือส่งคำถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ admission@kvis.ac.th หรือโทรศัพท์ 033-013-888

เข้าเรียนชั้น ม.4 โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาทุกคน 5 ม.ค. 2559 13:33 5 ม.ค. 2559 14:17 ไทยรัฐ