วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน. แจงปม จชต.-เชื่อสถานการณ์ปี 59 ดีขึ้น

กอ.รมน. แจงสถานการณ์ จชต. เชื่อปีนี้ดีขึ้น ระบุอาวุธปืนถูกปล้นครบรอบ 12 ปี จนท.เร่งติดตามกลับคืนต่อเนื่อง เชื่อเก่าใช้งานไม่ได้ ปัจจุบันคนไม่หวังดีก่อเหตุด้วยระเบิด เผยงบประมาณแก้ปัญหาภาคใต้ ปี 59 สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 58 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวครบรอบ 12 ปี ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2547 ว่า มีบางประเด็นที่มีเนื้อหาไม่ครบถ้วน จนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ แนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่คาดว่า น่าจะเกิดพัฒนาการของการแก้ไขปัญหาที่มีความก้าวหน้าโดยลำดับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพราะทุกฝ่ายร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงอย่างพร้อมเพรียงกัน จะเป็นสัญญาณเชิงสร้างสรรค์ที่มีพลังต่อการลดทอนความตั้งใจในการก่อเหตุของบรรดาแกนนำระดับสั่งการ เพื่อให้หันกลับมาเลือกใช้แนวทางสันติวิธี อันเป็นพัฒนาการของการแก้ไขปัญหา

สำหรับกรณีอาวุธปืนที่ถูกแย่งยึดไปนั้น ทางราชการได้ให้ความสำคัญ โดยพยายามติดตามนำกลับคืนมาทุกครั้ง ขณะนี้สามารถนำกลับคืนมาได้บางส่วนแล้ว อาวุธปืนส่วนใหญ่เหล่านั้นอยู่ในสภาพชำรุด และเก่าจากการซุกซ่อน และขาดชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน จึงไม่น่าจะถูกนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่อาวุธที่ถูกแย่งยึดไปในระยะหลังส่วนใหญ่จะมีประวัติในสารบบ หากถูกนำมาใช้งานก็จะเป็นเบาะแสให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามได้ ในส่วนที่มีการประเมินศักยภาพของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยอาศัยจำนวนอาวุธปืนเป็นสำคัญนั้น น่าจะไม่สอดคล้องกับการรับรู้ในปัจจุบันที่พิจารณาขีดความสามารถการก่อเหตุด้วยระเบิดอันส่งผลกระทบในวงกว้างเป็นหลักมากกว่าจำนวนอาวุธปืน

พล.ต.บรรพต กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีงบประมาณประจำปีการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนั้น มีเหตุผลหลัก 2 ประการคือ ประการแรก ได้แก่ พื้นที่แบ่งสรรงบประมาณประจำปี แต่เดิมใช้สำหรับพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ต่อมาได้รวมพื้นที่ จ.สงขลา ทั้งจังหวัด และ จ.สตูล รวมเป็นพื้นที่ 5 จังหวัด ทำให้ยอดงบประมาณมีจำนวนเพิ่มขึ้น ประการที่สอง ได้แก่ การบูรณาการงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 58 คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ได้เริ่มการบูรณาการงบประมาณที่กระจัดกระจายแฝงอยู่ตามกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางด้านงบประมาณเป็นไปตามกรอบทิศทางเดียวกันที่มุ่งตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และทำให้ทราบภาพรวมที่มีอยู่จริงของงบประมาณในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้นำโครงการตามความต้องการของประชาชนที่ผ่านการสำรวจความต้องการที่แท้จริงของประชาชนแต่ละท้องที่ โดยไม่ได้คำนึงถึงประเภทระดับความรุนแรงของพื้นที่มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอีกด้วย ด้วยเหตุผลหลักทั้ง 2 ประการนี้ ทำให้ยอดงบประมาณประจำปีมีแนวโน้มสูงขึ้น

"สำหรับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ในปี 59 มีจำนวน 30,176 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากงบประมาณปี 58 4,400 ล้านบาท เป็นงบที่ใช้ในการก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างงานสร้างอาชีพ การพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้กับทหารพรานแต่ก็ได้มีการลดกำลังพลไป 1,448 อัตรา" พล.ต.บรรพต กล่าว

กอ.รมน. แจงสถานการณ์ จชต. เชื่อปีนี้ดีขึ้น ระบุอาวุธปืนถูกปล้นครบรอบ 12 ปี จนท.เร่งติดตามกลับคืนต่อเนื่อง เชื่อเก่าใช้งานไม่ได้ ปัจจุบันคนไม่หวังดีก่อเหตุด้วยระเบิด เผยงบประมาณแก้ปัญหาภาคใต้ ปี 59 สูงขึ้น 5 ม.ค. 2559 13:11 5 ม.ค. 2559 13:29 ไทยรัฐ