วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.ขานรับ สอบราชภักดิ์ ‘วัชรพล’ยันมีอำนาจหน้าที่

“วัชรพล ประสารราชกิจ” ประธาน ป.ป.ช. เผยพร้อมรับไม้ตรวจสอบการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ต่อภายใต้ขอบเขตกฎหมาย ปลัด กห. ระบุในส่วนของ “บิ๊กโด่ง” ไม่น่ามีความผิด และไม่จำเป็นทำหนังสือปกขาวชี้แจงอีก ถือว่าทุกภาคส่วนรับรู้ เหลือเพียงประเด็นหาคนผิด ขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร หลัง “บิ๊กโด่ง” ยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อมูลนิธิเป็น “มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”


ที่กระทรวงกลาโหม เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 ม.ค. พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีเตรียมนำผลตรวจสอบโครงการอุทยานราชภักดิ์ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงกลาโหม ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่า คงไม่เกี่ยวกัน ผลตรวจสอบดังกล่าวต้องส่งให้กองทัพบก ในส่วนของ สตง.จะเข้ามาตรวจสอบอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องส่งให้ ยืนยันการตรวจสอบไม่ใช่การหาตัวผู้กระทำผิด คณะกรรมการฯตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกเรื่องเพื่อให้ความเป็นธรรมกับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ในฐานะประธานมูลนิธิราชภักดิ์หรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ ส่วนที่ฝ่ายการเมืองยังหยิบยกประเด็นมาโจมตี ยอมรับยังมีคนที่คิดเห็นต่าง

“เท่าที่ได้สัมผัส พล.อ.อุดมเดชช่วงดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. พบเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน ส่วนที่มีการกล่าวหาว่าทุจริตนั้น ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในตัวของท่านเอง ส่วนคนอื่นจะทุจริตหรือไม่ ไม่ทราบ ยืนยันว่าในส่วนของ พล.อ.อุดมเดชไม่น่าจะกระทำผิด หลังคณะกรรมการฯแถลงข่าวต้องถือว่าทุกภาคส่วนได้รับทราบ ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือปกขาวชี้แจงอีก เหลือเพียงประเด็นเดียวคือหาคนผิด คิดว่าหน่ายงานที่เกี่ยวข้องคงเข้ามาดำเนินการต่ออาจต้องใช้เวลา เพราะโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วน ใช้เวลาก่อสร้างเพียง 8 เดือน” พล.อ.ปรีชากล่าว


พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตเรื่องใช้งบกลางก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ที่นำไปรวมกับงบบริจาค ว่าเป็นเพียงการชี้แจงให้เห็นงบที่ใช้ดำเนินการแต่ไม่ได้นำมารวมกัน งบทั้งสองส่วนนี้แยกกันชัดเจน เพียงแต่คณะกรรมการฯต้องการชี้ให้เห็นถึงงบที่ใช้ในโครงการ งบกลางตามที่ชี้แจงนำไปก่อสร้าง 5 รายการ เกี่ยวกับการก่อสร้างรอบฐานอนุสาวรีย์และรั้ว ส่วนงบของโรงเรียนนายสิบเป็นส่วนของโรงเรียนนายสิบ สำหรับกรณีฝ่ายการเมืองตั้งข้อสังเกตว่าการนำงบกลางมาใช้ไม่เหมาะสม ตรวจสอบพบงบกลางใช้ในเรื่องของสนับสนุน แต่งบที่ใช้จริงคืองบที่ได้มาจากการบริจาค ทั้งนี้ผลตรวจสอบนำเรียน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมไปแล้ว ในส่วนของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเข้ามาดำเนินการต่อได้ ยืนยันว่าในส่วนของงบกลางสามารถใช้ได้ ส่วนความพึงพอใจต่อผลตอบรับหลังการแถลงข่าวต้องพิจารณาความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่นประกอบด้วย

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. นำกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหม่ ประกอบด้วยนายวิทยา อาคมพิทักษ์ น.ส. สุวณา สุวรรณจูฑะ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และ พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ สักการะพระภูมิเจ้าที่ พระพุทธมงคลนาถศาสดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานป.ป.ช. เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าทำงานเป็นวันแรก ภายหลัง พล.ต.อ.วัชรพลกล่าวถึงกรณีกระทรวงกลาโหมสรุปผลตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์โดยไม่พบการทุจริต ว่าส่วนราชการและหน่วยงานอื่นดำเนินการตรวจสอบไปแล้ว ป.ป.ช.มีอำนาจหน้าที่และพร้อมจะดำเนินการต่อ แต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิราชภักดิ์ อาศัยอำนาจตามความใน ม.126 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระบุว่า เนื่องด้วย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิราชภักดิ์ ข้อ 1 มีใจความดังนี้ มูลนิธินี้ชื่อว่า “มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ย่อว่า “ร.ภ.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า RAJABHAKTI PARK FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS ROYAL HIGHNESS CROWN PRINCE MAHA VAJIRALONGKORN ย่อว่า “RPF”


นอกจากนี้ นายกฤษฎา ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ลงนามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ ว่าใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ามูลนิธิราชภักดิ์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 326/2 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ โดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ประกอบด้วย 1.พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานกรรมการ 2.พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ รองประธาน 3.พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร กรรมการ 4.พล.ท.สุทัศน์ จารุมณี กรรมการ 5.นายไพศาล พืชมงคล กรรมการ 6.น.ส.มรกต ณ เชียงใหม่ กรรมการ 7.น.ส.ณสรัญ มหิทธชาติกุล กรรมการ 8.นายชยุต ภวภานันท์กุล กรรมการ 9.พล.อ.ประสูตร รัศมีแพทย์ กรรมการและเหรัญญิก 10.พล.อ.พอพล มณีรินทร์ กรรมการและเลขานุการ 11.พ.อ.สมชาย กุลภควา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ หมายเลข 2 และหมายเลข 5 ถึงหมายเลข 11 ได้รับการแต่งตั้งใหม่

วันเดียวกัน นายไพศาล พืชมงคล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีรายชื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโพสต์เฟซบุ๊กมีข้อความว่า “ด่วน! ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิราชภักดิ์แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58” และระบุถึงรายละเอียดในหนังสือดังกล่าวข้างต้น

“วัชรพล ประสารราชกิจ” ประธาน ป.ป.ช. เผยพร้อมรับไม้ตรวจสอบการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ต่อภายใต้ขอบเขตกฎหมาย ปลัด กห. ... 5 ม.ค. 2559 07:19 ไทยรัฐ