วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"อรรชกา" สั่งยกเครื่อง11สถาบันอิสระ ยืนยันต้องมีแผนบริหารจัดการชัดเจน

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการปรับปรุงบทบาทสถาบันอิสระที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้น 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและคลัสเตอร์ โดยแต่ละสถาบันจะต้องมีแผนบริหารจัดการชัดเจนมากขึ้นในปี 2559 โดยเฉพาะภารกิจการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และต้องสอดรับการยกระดับเอสเอ็มอี การมุ่งสู่วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน รองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ตอบสนองด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสถาบันต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ปรับบทบาทการทำภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งหมด

สำหรับ 11 สถาบันเครือข่ายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันพลาสติก และสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย.

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการปรับปรุงบทบาทสถาบันอิสระที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ม.ค. 2559 03:56 ไทยรัฐ