วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุตสาหกรรมเล็งของบ 9 พันล้าน

เร่งดันโครงการคลัสเตอร์สนองรัฐบาล

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอของบประมาณปี 60 ต่อสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินงานราว 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 59 ที่ได้งบราว 6,000 ล้านบาท โดยเงินที่เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาท จะนำไปผลักดันโครงการคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ปี 59 คาดว่าจะมีเอกชนเข้ามาขอตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย โดยนิคมฯใหม่ๆทั้ง 5 แห่งนี้ จะอยู่ในภาคตะวันออก เพราะมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ท่าเรือ และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และยังเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศด้วย ส่วนปัญหาผังเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่กระทบต่อการขยายพื้นที่อุตสาหกรรม ขณะนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ไขร่วมกับชุมชน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 เพื่อรองรับปีแห่งการลงทุนในปี 2559 ส่วนการลงทุนของ กนอ.จะเดินหน้านิคมฯในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดสระแก้ว และอยู่ระหว่างการศึกษาการตั้งนิคมฯ เพื่อรองรับคลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล โดยเน้นคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนคลัสเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า กรอ.จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าหมายที่จะนำกากอุตสาหกรรมที่มีพิษเข้าสู่ระบบการกำจัดที่ถูกต้องให้ได้ 1.4-1.5 ล้านตัน คาดว่าจะสามารถนำกากอุตสาหกรรมที่มีพิษเข้าระบบได้ทั้งหมดภายในปี 63 ส่วนการดึงดูดให้โรงงานกำจัดกากเข้าสู่ระบบให้ได้ 90% ภายในปี 63 นั้น มั่นใจว่าจะไปถึงเป้าหมายตามเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน.

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอของบประมาณปี 60 ต่อสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินงานราว 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 59 5 ม.ค. 2559 03:54 5 ม.ค. 2559 05:17 ไทยรัฐ