วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้รัฐพัฒนาพาณิชยนาวี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังหอการค้าไทยเข้าพบว่า หอการค้าฯต้องการให้รัฐบาลเร่งพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวี การขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นประตูทางการค้าของประเทศ และแก้ไขอุปสรรคของบริษัทเดินเรือในหลายด้านทั้งการอำนวยความสะดวกเรือนำร่อง หรือค่าภาระต่างๆ โดยกระทรวงคมนาคมจะรับไปพิจารณาแก้ไข พร้อมกับเร่งรัดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะ 2 ให้มีการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรางกับรถไฟให้ได้โดยเร็ว “เอกชนมองว่าท่าเรือแหลมฉบังนั้นยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นประตูการค้าได้ที่จะเชื่อมโยงกับทางเรือชายฝั่ง ได้แก่ ท่าเรือสงขลา, ท่าเรือตราด และท่าเรือชายฝั่งอื่นๆ ซึ่งภาครัฐอยากให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น”

ด้านนายภูมินทร์ หะรินสูต ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย กล่าวว่า ต้องการรับทราบนโยบายการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางเรือจากกระทรวงคมนาคม เพื่อนำมาประสานเข้ากับแผนของภาคเอกชน และก่อนหน้านี้ก็ได้มีข้อสรุปว่ารัฐบาลควรส่งเสริมธุรกิจพาณิชยนาวีเป็นรูปธรรม และหอการค้าไทยจะเป็นแกนนำรวบรวมข้อมูลและขอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อให้มีข้อสรุปถึง
ผลการพัฒนา และเสนอเข้าคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
และเสนอรัฐบาลต่อไป.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังหอการค้าไทยเข้าพบว่า หอการค้าฯต้องการให้รัฐบาลเร่งพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวี การขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นประตูทางการค้าของประเทศ 5 ม.ค. 2559 03:52 ไทยรัฐ