วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ. ชง กกต. เปิดปูมด้านมืดผู้สมัคร ส.ว.

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนสูตรเลือก ส.ว.20 กลุ่มอาชีพ เล็งให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดด้านมืดผู้สมัคร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง...

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. เวลา 15.00 น. ที่รัฐสภา นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงหลังการประชุมว่า หลังจากอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติได้นำเสนอวิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. แบบเลือกข้ามกลุ่มจำนวน 20 กลุ่มอาชีพออกมา กรธ.ยังยืนหลักการเดิมและอาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดทำเอกสารเปิดเผยประวัติของผู้สมัครแต่ละคน โดยเฉพาะข้อมูลในทางลบ จึงอาจต้องร่างกฎหมายภายหลังเพื่อคุ้มครองกกต.ในจังหวัดต่างๆ เพราะ กกต.ได้เปิดเผยประวัติอาชญากรรมของผู้สมัคร จึงต้องได้รับความคุ้มครอง เพราะที่ผ่านมากกต.ไม่ค่อยกล้าบอกกับประชาชนว่า ผู้สมัครแต่ละคนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

ขณะที่การขอเอกสารประวัติอาชญาการ เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกรมบังคับคดีก็ช้า ทำให้ประชาชนไม่ได้รู้ข้อมูลผู้สมัครครบถ้วนจึงเป็นจุดอ่อนมาก อย่างไรก็ตาม กกต.ได้นำแนวทางดังกล่าวของ กรธ. ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง ส.ว.ข้ามกลุ่ม หรือ การเปิดประวัติอาชญากรรม กลับไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ก่อนจะนำกลับมาหารือกับ กรธ.อีกครั้งหนึ่ง

นายชาติชาย กล่าวด้วยว่า ล่าสุดคณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นได้จัดกลุ่มโดยข้อสรุปของผู้ที่เสนอความเห็นประกอบร่างรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.คสช. ครม. สปท. และสนช. 2.หน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวงกรม องค์กรอิสระต่างๆ และองค์กรอื่นๆ 3.พรรคการเมืองต่างๆ และ 4.ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ กรธ.จะนำความเห็นของทั้ง 4 กลุ่มมาเรียงว่า ความเห็นและความต้องการที่เสนอเข้ามาตรงกับมาตราใดในร่าง เช่น ข้อเสนอเรื่องสิทธิเสรีภาพ ศาล หรือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ก็จะนำมาเรียงกันและมอบให้กรธ.เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนสูตรเลือก ส.ว.20 กลุ่มอาชีพ เล็งให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดด้านมืดผู้สมัคร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง... 4 ม.ค. 2559 21:09 5 ม.ค. 2559 01:18 ไทยรัฐ