บริการข่าวไทยรัฐ

ผู้โดยสารเฮ! เรือด่วนเจ้าพระยา ลดค่าตั๋วลงระยะละ 1 บ. เริ่ม 6 ม.ค.

ดีเซลลดเหลือลิตรละ 20.59 บาท กรมเจ้าท่า ทำตามข้อกำหนด เรียกถกผู้ประกอบการเรือด่วนเจ้าพระยา ยอมลดค่าตั๋วระยะละ 1 บาท เริ่ม 6 ม.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.มีรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่า ทางกรมเจ้าท่า ได้เชิญบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด มาประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือประจำทางร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงเหลือ 20.59 บาท ลิตร กระทรวงคมนาคมจึงต้องการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สัญจรทางน้ำ ประกอบกับกรมเจ้าท่าได้มีข้อกำหนดว่า หากราคาน้ำมันดีเซลลดลงต่ำกว่า 21 บาท ต่อ ลิตร ให้ผู้ประกอบการเรือด่วนเจ้าพระยาปรับลดอัตราค่าโดยสารลง 1 บาท และผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้เมื่อราคาน้ำมันปรับลดลงเป็นเวลา 7 วัน ติดต่อกัน

ทั้งนี้ หลังจากได้พิจารณาร่วมกันแล้ว บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ยินดีลดอัตราค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาลงระยะละ 1 บาท ตั้งแต่วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เป็นต้นไปปัจจุบัน บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยาฯ ได้คิดอัตราค่าโดยสาร ดังนี้ เรือประจำทาง (ไม่มีธง) ราคา 9, 11, 13 บาท, เรือด่วนพิเศษ (ธงส้ม) ราคา 14 บาท ตลอดสาย, เรือด่วนพิเศษ (ธงเขียว) ราคา 13, 20, 32 บาท, เรือด่วนพิเศษ (ธงเหลือง) ราคา 19 บาท ตลอดสาย