ทูตตาวิเศษ รวมพลังพิชิตภาชนะโฟมใส่อาหาร - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

ทูตตาวิเศษ รวมพลังพิชิตภาชนะโฟมใส่อาหาร

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 5 ม.ค. 2559 05:45
283 ครั้ง


มุ่งมั่นสร้างทัศนคติที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในที่ทำงานและที่บ้านมาตลอด ภายใต้สโลแกน ตาวิเศษเห็นนะ ล่าสุด สมาคมสร้างสรรค์ไทย หรือ ตาวิเศษ โดยการนำของ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมฯ จัดทำโครงการ “ละครเวทีสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก” ในชื่อเรื่อง “มะมา...เป็น ทูตน้อยตาวิเศษ รวมพลังพิชิตโฟม” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาทิ้งขยะอย่างถูกวิธี และปฏิเสธการใช้ภาชนะโฟมใส่อาหาร

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช และพันธมิตรร่วมสร้างสรรค์ละครเวที ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์, ปฏิมา ชวลิต, จินตนา ธรรมวานิช, กิรินทร์ สุรักขกะ และเบญจมาศ รุจิรวงศ์.

คุณหญิงชดช้อย กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมากขึ้น มีสินค้าผลิตภัณฑ์มากมายที่ดึงดูดล่อใจให้เด็กๆซื้อหาโดยง่าย ใช้ไม่นานก็ทิ้งกลายเป็นขยะ อีกทั้งขยะที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่บรรจุในภาชนะโฟม ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราอีกด้วย ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี พ.ศ. 2552-2556 พบขยะโฟมมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 34 ล้านใบต่อวัน เป็น 61 ล้านใบต่อวัน หรือโดยเฉลี่ยคนไทยสร้างขยะประเภทโฟมเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ใบต่อคนต่อวัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรณรงค์สร้างจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็ก ให้เห็นโทษของโฟมบรรจุอาหารที่เป็นภัยร้ายใกล้ตัวเราทุกคน และละครเวทีก็เป็นสื่อสำคัญที่เข้าถึงเด็ก ในการที่จะปลุกจิตสำนึกและให้ความรู้กับเด็กๆ เรื่องภัยอันตรายจากสิ่งที่เจอทุกวัน และจะอยู่กับเด็กตลอดชีวิต การนำความรู้ผ่านสื่อละครเข้าไปโรงเรียนเพื่อสอนเด็กเล็กถือว่าเป็นการให้ความรู้อย่างเป็นขั้น–ตอนและเป็นรูปธรรม

ละครเวทีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก ตอน “มะมา...เป็นทูตน้อยตาวิเศษ รวมพลังพิชิตโฟม” จะเดินเรื่องโดยเด็กชายชาวต่างชาตินามว่าจอร์จ จะมาบอกเล่านโยบายงดใช้โฟมในประเทศของเขา ซึ่งเปิดฉากแรกในตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่มีลูกค้าใช้แต่ปิ่นโตในการซื้ออาหาร โดยไม่สนับสนุนร้านค้าใช้โฟมบรรจุอาหาร ซึ่งนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย และต่อด้วยความรู้เรื่องการแยกขยะ เป็นฉากในป่าที่มีเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆ ทั้งสิงโต กระต่ายน้อย ช้าง ฯลฯ ได้รับผลกระทบจากภูเขาขยะที่มีทั้งเศษอาหาร พลาสติก ขยะมลพิษ บรรดาสัตว์ต่างๆได้รวมพลังพิชิตกองขยะด้วยการคัดแยกขยะเพื่อให้ป่ากลับมาสะอาดสดใสดังเดิม การแสดงจะมีขึ้นที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ.59 วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 13.00 น. บัตรราคา 50 บาททุกที่นั่ง ส่วนรอบประชาชนทั่วไป เปิดแสดงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6-7 ก.พ.59 เวลา 14.00 น. จองบัตรได้ที่สมาคมสร้างสรรค์ไทย โทร. 0-2262-0073, 0-2262-0078, 08-9448-1029 หรือติดตาม รายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.magiceyes.or.th และแฟนเพจ www.facebook.com/TAVISES

โหวตข่าวนี้
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement