วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทูตตาวิเศษ รวมพลังพิชิตภาชนะโฟมใส่อาหาร

มุ่งมั่นสร้างทัศนคติที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในที่ทำงานและที่บ้านมาตลอด ภายใต้สโลแกน ตาวิเศษเห็นนะ ล่าสุด สมาคมสร้างสรรค์ไทย หรือ ตาวิเศษ โดยการนำของ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมฯ จัดทำโครงการ “ละครเวทีสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก” ในชื่อเรื่อง “มะมา...เป็น ทูตน้อยตาวิเศษ รวมพลังพิชิตโฟม” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาทิ้งขยะอย่างถูกวิธี และปฏิเสธการใช้ภาชนะโฟมใส่อาหาร

คุณหญิงชดช้อย กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมากขึ้น มีสินค้าผลิตภัณฑ์มากมายที่ดึงดูดล่อใจให้เด็กๆซื้อหาโดยง่าย ใช้ไม่นานก็ทิ้งกลายเป็นขยะ อีกทั้งขยะที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่บรรจุในภาชนะโฟม ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราอีกด้วย ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี พ.ศ. 2552-2556 พบขยะโฟมมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 34 ล้านใบต่อวัน เป็น 61 ล้านใบต่อวัน หรือโดยเฉลี่ยคนไทยสร้างขยะประเภทโฟมเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ใบต่อคนต่อวัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรณรงค์สร้างจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็ก ให้เห็นโทษของโฟมบรรจุอาหารที่เป็นภัยร้ายใกล้ตัวเราทุกคน และละครเวทีก็เป็นสื่อสำคัญที่เข้าถึงเด็ก ในการที่จะปลุกจิตสำนึกและให้ความรู้กับเด็กๆ เรื่องภัยอันตรายจากสิ่งที่เจอทุกวัน และจะอยู่กับเด็กตลอดชีวิต การนำความรู้ผ่านสื่อละครเข้าไปโรงเรียนเพื่อสอนเด็กเล็กถือว่าเป็นการให้ความรู้อย่างเป็นขั้น–ตอนและเป็นรูปธรรม

ละครเวทีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก ตอน “มะมา...เป็นทูตน้อยตาวิเศษ รวมพลังพิชิตโฟม” จะเดินเรื่องโดยเด็กชายชาวต่างชาตินามว่าจอร์จ จะมาบอกเล่านโยบายงดใช้โฟมในประเทศของเขา ซึ่งเปิดฉากแรกในตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่มีลูกค้าใช้แต่ปิ่นโตในการซื้ออาหาร โดยไม่สนับสนุนร้านค้าใช้โฟมบรรจุอาหาร ซึ่งนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย และต่อด้วยความรู้เรื่องการแยกขยะ เป็นฉากในป่าที่มีเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆ ทั้งสิงโต กระต่ายน้อย ช้าง ฯลฯ ได้รับผลกระทบจากภูเขาขยะที่มีทั้งเศษอาหาร พลาสติก ขยะมลพิษ บรรดาสัตว์ต่างๆได้รวมพลังพิชิตกองขยะด้วยการคัดแยกขยะเพื่อให้ป่ากลับมาสะอาดสดใสดังเดิม การแสดงจะมีขึ้นที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ.59 วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 13.00 น. บัตรราคา 50 บาททุกที่นั่ง ส่วนรอบประชาชนทั่วไป เปิดแสดงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6-7 ก.พ.59 เวลา 14.00 น. จองบัตรได้ที่สมาคมสร้างสรรค์ไทย โทร. 0-2262-0073, 0-2262-0078, 08-9448-1029 หรือติดตาม รายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.magiceyes.or.th และแฟนเพจ www.facebook.com/TAVISES

มุ่งมั่นสร้างทัศนคติที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในที่ทำงานและที่บ้านมาตลอด ภายใต้สโลแกน ตาวิเศษเห็นนะ... 4 ม.ค. 2559 17:18 ไทยรัฐ