ข่าว
100 year

ไม่ต้องใช้สำเนา

ซี.1218 ธ.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

คนเล็กคนใหญ่ในรัฐบาลกำลังหัวเสียถึงเรื่องที่มีเสียงคัดค้านแนวคิดการกำหนดให้มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและรายได้ไว้ในบัตรประชาชน

ที่จริงเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแค่เพียงความพลาดพลั้งในการสื่อสารทำความเข้าใจให้ถูกต้องเท่านั้นเอง เพราะข้อมูลที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องปรากฏเป็นตัวหนังสือบนแผ่นบัตรให้ใครต่อใครพบเห็นเพียงแต่บรรจุไว้ในชิปเล็กๆสีทองที่ฝังอยู่ในตัวบัตรก็พอแล้ว

เมื่อไหร่ที่ต้องการเรียกดูข้อมูลตัวนี้ก็ใช้เครื่องรูดบัตรดึงออกมาตามความจำเป็น ว่าแต่จะต้องลงทุนเท่าไหร่กับการเรียกข้อมูลดังกล่าว

เมื่อเอ่ยถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนนั้นมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเอกอุแต่ไม่มีการปฏิบัติการอย่างจริงจังเสียที

นั่นคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมีมติคณะรัฐมนตรีมาแล้วตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 กว่าสิบปีมาแล้ว

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งยอมรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่นายทะเบียนจัดทำมอบให้เจ้าบ้านยึดถือไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านก็ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นจัดทำสำเนาขึ้นเอง เพื่อราษฎรไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านอีก และขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครสั่งกำชับหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากการปฏิบัติที่เคยดำเนินการอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ขอให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดยเร็ว

แต่ปัจจุบันยังคงปรากฏปัญหาเรื่องการเรียกหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ยื่นคำขอรับบริการงานต่างๆ เพื่อนำไปประกอบเรื่องหรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

ถ้ารัฐบาลยอมรับว่าเรื่องราวที่ยกขึ้นมานี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงก็ได้โปรดกวดขันสั่งการให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังเสียทีเถิด

ไหนๆก็ไหนๆลองเรียกเรื่องราวมาดูแล้วจะรู้ว่า ระบบราชการไทย นั้นถ้าไม่ลงแส้กันเสียบ้างก็เฉื่อยชาฉ่ำแฉะอยู่อย่างนั้น

ถ้าไม่ใช้อำนาจพิเศษเข้าไปจัดการก็ไม่ทำตามสั่งกันดื้อๆอย่างนี้แหละ เพราะทำแบบเก่ามันสะดวกสบายดีสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนประชาชนจะเดือดร้อนเสียสตุ้งสตังค์ยังไงก็ช่างมัน

ว่าไปแล้วเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเคยสั่งแล้วสั่งอีกแต่ก็เหมือนสั่งขี้มูก เพราะไม่มีหน่วยไหนยอมทำตามสักเท่าไหร่ ไว้วันพรุ่งนี้จะเอาหลักฐานมาให้ดู.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12บัตรประชาชนใส่อาชีพรายได้บัตรประชาชนสำเนาคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้