ข่าว
100 year

ผลสอบข้อกล่าวหาอธิการบดีเอแบคมีมูลทุจริต

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ธ.ค. 2558 06:01 น.
SHARE

ตามที่สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีกรณีถูกกล่าวหาถึงการทุจริตการดำเนินงานเอแบคโพล รวมถึงการจัดซื้อเครื่องฝึกบินจำลอง และการรายงานเท็จงบดุลประจำปีต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากหนึ่งในกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญว่า คณะกรรมการสอบสวนได้ใช้เวลาสอบสวนเกือบ 3 เดือนในการรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อบัญญัติมหาวิทยาลัย และประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า ภราดาบัญชาได้จงใจกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาทั้ง 3 ประเด็น และถือเป็นความผิดที่ร้ายแรง ดังนั้นจึงเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อถอดถอนภราดาบัญชา ออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยขณะนี้คณะกรรมการสอบสวนได้ส่งรายงานสรุปผลการสอบสวนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว พร้อมทั้งได้ขอบรรจุเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสามัญ ในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเร่งพิจารณาผลการสอบสวนและถอดถอน ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับทราบรายงานสรุปผลการสอบสวน

กรรมการสภาฯคนดังกล่าว ชี้แจงว่าขั้นตอนการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย แม้คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอบทลงโทษระดับที่ร้ายแรง แต่ภราดาบัญชา สามารถใช้สิทธิในการร่วมรับฟังรายงานสรุปผลการสอบสวนต่อสภาได้ ทั้งยังสามารถใช้สิทธิแสดงพยานหลักฐานชี้แจงและหักล้าง เพื่อประกอบการพิจารณาลงมติของสภามหาวิทยาลัย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบคภราดาบัญชา แสงหิรัญอธิการบดีทุจริตอธิการบดีเอแบคเอแบคโพล

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้