ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ 12/12/58

ซี.1212 ธ.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

คำปรารภของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับระบบราชการและตัวข้าราชการที่จะต้องมีการปฏิรูปกันขนานใหญ่นั้นเป็นความจริงที่รับรู้กันมานานถึงปัญหาที่สะสมถมทับในวงราชการ ถึงแม้จะมีความพยายามผลักดันให้มีการแก้ปัญหาเหล่านี้มาทุกยุคทุกสมัย แต่ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็วนเวียนเหมือนพายเรือในอ่าง ตอนนี้มี อำนาจพิเศษ จึงอยากเห็นความสำเร็จใน การปฏิรูประบบราชการ เพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงๆมิใช่การปฏิรูปแบบหมกเม็ดมีวาระซ่อนเร้นหาประโยชน์เข้าตัวเองอย่างที่เคยเป็นมาจนมีปัญหายืดเยื้อให้แก้ไขมาจนถึงเดี๋ยวนี้.....

เขียนถึงรายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในส่วนของ รัฐมนตรี และ ผู้บริหารในราชการพลเรือน มีการตั้งคำถามว่าทำไมมีน้อยรายที่จริงเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าส่วนใหญ่ได้รับพระราชทานมาในปีก่อนหน้านี้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐมนตรี ที่มีที่มาจาก ข้าราชการประจำ ดังนั้นจึงปรากฏชื่อเฉพาะ รัฐมนตรีที่มาจากภาคเอกชน ซึ่งไม่เคยได้รับพระราชทานมาก่อน โดยที่บอกไปแล้วมีตกหล่นไปหนึ่งรายคือ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้รับพระราชทานสายสาม มหาวชิรมงกุฎ.....

ส่วนระดับ ปลัดกระทรวง หรือ หัวหน้าหน่วย ก็เป็นเช่นกันจึงมีเฉพาะคนที่ขึ้นมาใหม่ไม่กี่คนที่เหลือเป็นคนที่ได้แล้ว จะมีก็แต่ปลัดกระทรวงประเภท ดาวรุ่งพุ่งแรง อย่างเช่น ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เพียงสายสาม มหาวชิรมงกุฎ สำหรับผู้บริหารที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อ 1 ตุลาคม 2558 ที่ได้รับพระราชทานสายสี่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ก็มี ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ คุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน อภิชาต จงสกุล อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปราณิน มุตตาหารัช อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพิ่มพงษ์ เชาวลิต อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จักรินทร์ เปลี่ยนวงษ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ธำรงค์ เจริญกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จำเริญ ยุติธรรมสกุล อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมนิตย์ สุมันตกุล อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อภิมุข สุขประสิทธิ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา.....

การแต่งตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่าน ครม.เมื่อวันอังคารคือการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป นับเป็นการเลือกเฟ้นบุคคลตามครรลองของความถูกต้องเป็นธรรมอย่างแท้จริง เพราะ รองชาญเชาวน์ ควรได้ตำแหน่งนี้มาตั้งนานแล้ว.....

คราวเดียวกัน ครม.แต่งตั้ง ปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง กัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี จากตำแหน่งอำนวยการระดับสูงขึ้นพรวดเดียวไปเป็นนักบริหารการทูตระดับสูง โดยให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย แต่ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ.....

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 2 รายคือ มาลี วงศาโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น รองปลัดกระทรวง และ วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ส่วนของกระทรวงมหาดไทย ครม.อนุมัติโอน ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย.....


“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ประยุทธ์ จันทร์โอชาเครื่องราชอิสริยาภรณ์กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูรธีรภัทร ประยูรสิทธิฉัตรพงศ์ ฉัตราคมคุรุจิต นาครทรรพคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้