ข่าว
100 year

เลื่อน นอภ.ระดับสูงชุดสุดท้าย

ซี.1211 ธ.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

ชุดสุดท้ายของนายอำเภอระดับต้นที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายอำเภอระดับสูงมีรายการตกค้างอยู่ของจังหวัดสตูลถึงจังหวัดอุบลราชธานี ขอนำเสนอให้ครบถ้วนดังนี้

110.นายบุญช่วย หอมยามเย็น นอภ.ทุ่งหว้า สตูล เป็น นอภ.ควนกาหลง สตูล 111.นายสามารถ สุวรรณมณี นอภ.มะนัง สตูล เป็น นอภ.ท่าแพ สตูล 112.นายวิทยา ชพานนท์ นอภ.หนองโดน สระบุรี เป็น นอภ.แกลง ระยอง 113.นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นอภ.เจริญศิลป์ สกลนคร เป็น นอภ.คลองหาด สระแก้ว 114.นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นอภ.ดอนพุด สระบุรี เป็น นอภ.วังม่วง สระบุรี 115.นายอภิชาติ เหมือนมนัส นอภ.สามโก้ อ่างทอง เป็น นอภ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 116.นายเนติธร ผุยหนองโพธิ์ นอภ.โคกสูง สระแก้ว เป็น นอภ.พรหมบุรี สิงห์บุรี

117.นายธนพงศ์ บุญเรือง นอภ.บ้านหลวง น่าน เป็น นอภ.ศรีสำโรง สุโขทัย 118.นายจิรศักดิ์ ชำนาญภักดี นอภ.เวียงเก่า ขอนแก่น เป็น นอภ.สามชุก สุพรรณบุรี 119.นายกิตติพงษ์ แย้มมี ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น นอภ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 120.นายธนวรรษ รอดจิตต์ นอภ.ลำทับ กระบี่ เป็น นอภ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 121.ว่าที่ ร.ท. สมชาย เรืองจันทร์ นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ เป็น นอภ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี 122.นายภิญโญ หวังสุทธิ์ นอภ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.พนม สุราษฎร์ธานี

123.นายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ นอภ.ลำดวน สุรินทร์ เป็น นอภ.บัวเชด สุรินทร์ 124.นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นอภ.ศรีณรงค์ สุรินทร์ เป็น นอภ.กาบเชิง สุรินทร์ 125.นายเมตต์ แสงจันทร์ นอภ.สนม สุรินทร์ เป็น นอภ.ท่าตูม สุรินทร์ 126.นายวิโรจน์ อักษรดี นอภ.โพธิ์ตาก หนองคายเป็น นอภ.สังขะ สุรินทร์ 127.นายประเทือง อยู่เกษม นอภ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.สำโรงทาบ สุรินทร์ 128.นายวัลลภ จินดาเงิน นอภ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ เป็น นอภ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 129.นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา นอภ.หนองหิน เลย เป็น นอภ.สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

130.นายสมยศ วิชากร นอภ.แกดำ มหาสารคาม เป็น นอภ.ไชโย อ่างทอง 131.นายวิโรจน์ อุทุมโภค นอภ.ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี เป็น นอภ.นายูง อุดรธานี 132.นายสามารถ หมั่นนอก นอภ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี เป็น นอภ.น้ำโสม อุดรธานี 133.นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นอภ.สร้างคอม อุดรธานี เป็น นอภ.โนนสะอาด อุดรธานี 134.นายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ์ นอภ.หนองแสง อุดรธานี เป็น นอภ.ไชยวาน อุดรธานี

135.นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นอภ.นาหมื่น น่าน เป็น นอภ.ตรอน อุตรดิตถ์ 136.นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นอภ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.น้ำปาด อุตรดิตถ์ 137.น.ส.จิรภา ทองศิริ นอภ.ค้อวัง ยโสธร เป็น นอภ.ห้วยคต อุทัยธานี 138.นายพิภพ หนูขวัญ นอภ.ชำนิ บุรีรัมย์ เป็น นอภ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี 139.นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นอภ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี เป็น นอภ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 140.นายสุพล คำน้อย นอภ.ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี เป็น นอภ.สำโรง อุบลราชธานี

ด้วยเหตุที่การแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอมีเป็นจำนวนมากมายหลายร้อยคนจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่และเวลาหลายวันในการนำเสนอ บางครั้งจำเป็นต้องเสนอเรื่องอื่นๆที่แทรกซ้อนเข้ามาจึงขาดความต่อเนื่องไปบ้างต้องขออภัย.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12เลื่อน นอภ.เลื่อน นอภ.ระดับสูงคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้