ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  มกอช. ...ยกร่างมาตรฐานน้ำนมดิบ

  ดอกสะแบง10 ธ.ค. 2558 05:01 น.
  SHARE

  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมา...คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลค์บอร์ดประกาศใช้มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค พ.ศ.2558 เป็นเกณฑ์พิจารณาในการตกลงซื้อขายน้ำนมดิบระหว่างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมกับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือหน่วยงานต่างๆโดยทั่วไป...

  ทั้งนี้....มิลค์บอร์ดก็ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่ง ยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมดิบระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ...

  น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ มกอช. บอกว่า...ร่างฯฉบับนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค พ.ศ.2558 โดยมีการแบ่งชั้นความถี่ราคารับซื้อตามเกณฑ์คุณภาพของน้ำนมดิบ และมีข้อกำหนด องค์ประกอบของน้ำนมดิบที่ใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาด้านราคา...ได้แก่

  .....ปริมาณไขมัน (Fat) ปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย (Solid Not Fat : SNF) จำนวนจุลินทรีย์ในน้ำนมโคและจำนวนเม็ดเลือดขาว ซึ่งแนวทางนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถปฏิบัติได้จริงในระดับฟาร์ม อันเป็นการ สร้างขีดความสามารถยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบได้ตลอดห่วงโซ่...

  “........ขณะเดียวกัน มกอช.ยังมีแผนเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรนำฟาร์มโคนมเข้าสู่มาตรฐานจีเอพี (GAP) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเสนอในทางนโยบายให้พิจารณาการ สร้างแรงจูงใจเกษตรกรด้วยการบวกราคารับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นสำหรับฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อะไรอย่างนั้น....”

  (...ปัจจุบันมีฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP จากกรมปศุสัตว์เพียง 30% ของฟาร์มโคนมทั้งประเทศ...)

  .....ปัจจัยนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มของตนเอง...

  อีกทางหนึ่ง...ตอนนี้ กระทรวงเกษตรฯอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอให้ ครม.พิจารณาประกาศใช้มาตรฐานบังคับเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเป็นมาตรฐานของประเทศ ให้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่มีกว่า 200 ศูนย์ ในการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบและลดความเสี่ยงการปนเปื้อนฯ...

  “.....คาดว่าปีหน้า (2559) จะมีผลบังคับใช้ อันจะทำให้คุณภาพน้ำนมดิบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงขึ้น....” เลขาธิการ มกอช. ตอกย้ำอย่างนั้น...!!

  ดอกสะแบง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงมกอช.น้ำนมดิบมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมดิบฟาร์มโคนมคุณภาพน้ำนมดิบคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo