Thairath Logo
กีฬา

กพอ.ของบฯปรับเงินเดือนสายวิชาการในอุดมฯ

Share :

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับขึ้นเงินเดือน 8% ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับเพิ่ม 8% ไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยใช้งบประมาณ 740 ล้านบาท สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญฯ 19,696 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4,571 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4,152 คน มหาวิทยาลัยรัฐ 7,237 คน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3,736 คน โดยปรับเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557 เป็นต้นไป โดยจะเสนอเรื่องต่อ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

รมช.ศธ.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นการจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 4,750 ทุนและทุนพัฒนาอาจารย์หลังปริญญาเอก 250 ทุน รวม 5,000 ทุน ใช้งบประมาณ 14,915 ล้านบาท ทั้งนี้ การส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะทำให้ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเก่าจะมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 1,960 คน และทำให้สัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 67% ขณะที่ สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่จะมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 2,790 คน และสัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจาก 17% เป็น 29%

อ่านเพิ่มเติม...