ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  นายกฯ ใช้ ม.44 ต่ออายุ 5 ป.ป.ช. ใกล้ครบวาระ ทำหน้าที่ต่อ

  ไทยรัฐออนไลน์16 ก.ย. 2558 18:30 น.
  SHARE

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ใช้อำนาจ ม.44 สั่งต่ออายุ ป.ป.ช. 5 ราย ที่กำลังจะครบวาระ 21 ก.ย. นี้ ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อ จนกว่า กก.ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

  วันที่ 16 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2558 เรื่อง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังนี้

  ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2558 ลงวันที่ 8 พ.ค.2558 กําหนดให้ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อไปจนถึงวันที่ 21 ก.ย.2558 นั้น

  บัดนี้ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อีก 4 คน ได้แก่ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย นายภักดี โพธิศิริ นายวิชา มหาคุณ และ นายวิชัย วิวิตเสวี จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 21 ก.ย.2558 ด้วยเช่นกัน แต่จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป ตามมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ จึงเห็นสมควรให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยเช่นกัน

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งให้ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อไป จนกว่าประธานกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

  คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 16 ก.ย.2558

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 06:21 น.