กีฬา
100 year

สูตรพิชิตประชาธิปไตย ซุปเปอร์รัฐบาลเหนือรัฐบาล

ลม เปลี่ยนทิศ25 ส.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรี ที่ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประชาธิปไตย ได้สำเร็จเสร็จสิ้น โดยฝีมือของ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างฯ และคณะ รับใช้นโยบาย คสช.เต็มที่ จนสามารถสร้าง สูตรพิชิตประชาธิปไตย ไว้ใน รัฐธรรมนูญใหม่ เป็นฉบับแรกของโลก

พิธีมอบร่างรัฐธรรมนูญให้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีขึ้นเมื่อเวลา 11.59 น. วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ตามฤกษ์ของ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานยกร่างฯ ที่เป็น เกจิโหราระดับอ๋อง คนหนึ่งของเมืองไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติจะลงมติวันที่ 6 กันยายน คงผ่านฉลุยอยู่แล้ว

จุดเด่น ของ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็คือ การสร้าง “คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ” ที่ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีอำนาจเหนือรัฐบาล และการสร้าง “รัฐบาลผสม” ที่ไม่มีอำนาจเด็ดขาดในรัฐบาล ส่งผลให้มี นายกรัฐมนตรีคนนอก ได้

การเลือกตั้งโดยประชาชน ที่เป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ก็ถูกทำให้พิการ ด้วย ประชาธิปไตยครึ่งใบ เช่น ส.ว. 200 คน ให้เลือกตั้งแค่ 77 คน จังหวัดละ 1 คน ที่เหลือ 123 คน ให้มาจากการ สรรหา ส่วน ส.ส.ที่กำหนดให้มี 450-470 คน ก็ให้เลือกตั้งโดยตรงแบบแบ่งเขต 300 คน อีก 150-170 คนมาจากระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม

มองเท่าไหร่ก็ไม่เห็น ระบอบประชาธิปไตยสากล อย่างที่เขาใช้กันอยู่ใน อังกฤษ ใช้อยู่ใน สหรัฐอเมริกา ที่เคยเป็น ประเทศแม่แบบประชาธิปไตยของไทย มาแล้วในอดีต

ประเด็นที่คาใจคนมากที่สุดก็คือ “คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ” จำนวน 22 คน มี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ที่เหลือแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆที่ไม่ค่อยมีอำนาจอะไร กรรมการ 22 คน จะเลือกผู้เหมาะสมคนหนึ่งขึ้นเป็น ประธานกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ เชื่อว่าคงหนีไม่พ้นทหารที่มีอำนาจ เพราะ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ฯ จะมีอำนาจ เหนือรัฐบาล เหนือนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ฯ จะมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยมี ประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ มีอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการดำเนินการอื่นๆ รัฐบาลห้ามยุ่ง มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆและขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปฏิรูป รวมทั้งเสนอการจัดสรรงบประมาณที่จำเป็น ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในด้านต่างๆ

คณะรัฐมนตรี เมื่อได้รับข้อเสนอหรือแนวทางและมาตรการแล้ว ต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอหรือแนวทางและมาตรการดังกล่าว ในกรณีที่ คณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอหรือแนวทางและมาตรการใดได้ ให้ชี้แจงเหตุผลให้ รัฐสภา และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ทราบ หาก คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ยืนยันด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินตามมติดังกล่าว

เห็นหรือยังครับว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ มีอำนาจเหนือรัฐบาลแค่ไหน เป็นรัฐบาลเหนือรัฐบาล ที่จะอยู่ต่อไปอีก 5 ปี หากมีเหตุการณ์ไม่สงบ ก็มีอำนาจสั่งการระงับยับยั้งได้ โดยมีผลทางกฎหมายทุกอย่าง เป็น “ซุปเปอร์รัฐบาล” ที่อยู่เหนือรัฐบาล ก็นี่แหละครับ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที่ ย่ำอยู่กับที่ กับ ย่ำถอยหลัง โดย ฝีมือนักเรียนนอกที่จบจากประเทศประชาธิปไตย แต่คงไม่ดื่มด่ำกับระบอบประชาธิปไตยเท่าไหร่.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุประเทศไทยลม เปลี่ยนทิศซุปเปอร์รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาบิ๊กตู่รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญใหม่สูตรพิชิตประชาธิปไตยรัฐบาลผสม

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้