วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทีเอ็นเอ็น จับมือ อพ.สธ. ทำสารคดี 'เจ้าฟ้านักอนุรักษ์' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ทีเอ็นเอ็น ร่วมกับ อพ.สธ. และองค์กรชั้นนำ จัดทำสารคดี ชุด 'เจ้าฟ้านักอนุรักษ์' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ เผยแพร่งานพระราชดำริ-ให้ปชช.ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร เริ่มออกอากาศ 31 ส.ค. 58 ...

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2558 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือเจริญภัณฑ์ ทรูวิชั่นส์ กลุ่ม ปตท. ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ และองค์กรชั้นนำ ได้ร่วมกันจัดทำวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" จำนวน 60 ตอน ตอนละ 5 นาที เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ เป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชม และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร สะท้อนถึงสายพระเนตรยาวไกล ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งสารคดีเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว จะออกอากาศตอนแรกทาง TNN24 วันที่ 31 ส.ค.นี้ และยังสามารถติดตามได้อีกหลายช่องรายการ

ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธานที่ปรึกษา อพ.สธ. สำนักพระราชวัง กล่าวว่า จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เมื่อ 14 เม.ย. 41 การรักทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน ทาง อพ.สธ. และหน่วยงาน จึงสนองพระราชดำริส่วนนี้ ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากร 3 ส่วน คือ ทางชีวภาพ กายภาพ และภูมิปัญญาในพื้นที่ทั่วประเทศ และยังร่วมกันจัดทำวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติขึ้นในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

ด้าน นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. กล่าวถึงความเป็นมาว่า การจัดทำวีดิทัศน์นี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมเกิดความรัก หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดิน ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เหมือนกับที่พระองค์ทรงตามรอยเท้าพ่อ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พระองค์ทรงมีโครงการดีๆ มากมาย และยังทรงจัดตั้งหน่วยงาน อพ.สธ. นี้ขึ้น ตั้งแต่ 2535 และปัจจุบัน อพ.สธ. ทำงานในรูปแบบเครือข่ายร่วมกับองค์กรสนองพระราชดำริ 10 กลุ่มกว่าหน่วยงาน


ทั้งนี้ ยังได้ นายชนินทร์ ชมะโชติ ประธานบริษัท ดอคคิวเมเนีย เป็นผู้ผลิตสารคดีนี้อีกด้วย ซึ่ง นายชนินทร์ กล่าวว่า เพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีและสมบูรณ์ที่สุด ได้มีการเตรียมคนเขียนบทถึง 8 คน ช่างภาพอีก 6 คน ถ่ายทำในพื้นที่โครงการ เพื่อให้มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนที่สุด


ขณะที่ นางสาวสมรักษ์ เจียมธีรสกุล ผจก.โครงการ บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำหนังสือเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ โดยประกอบด้วยดีวีดีสารคดี 60 ตอน หนาประมาณ 200 หน้า แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ ไทม์ไลน์ แสดงประวัติของพระองค์ เนื้อหาตามสารคดี และส่วนปกิณกะ สิ่งมีชีวิตในพระนามาภิไธย สิ่งมีชีวิตที่พระองค์ทรงตั้งชื่อ


นอกจากนี้ นายสมพันธ์ จารุมิลินท ประธานคณะกรรมการบริหาร สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เปิดเผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจและปลื้มปีติ ที่ได้รับพระราชานุญาตให้จัดทำวีดิทัศน์ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติชุดนี้ขึ้นในปีมหามงคล ในส่วนของการผลิตหนังสือ 60 พรรษา พร้อมดีวีดี 60 ตอน รวม 6 แผ่นนั้น จัดทำเพื่อทูลเกล้าฯถวาย 500 ชุด และอีก 500 ชุด จะส่งมอบแก่ห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศ


"จากการที่ได้สัมผัสและเห็นการดำเนินงาน อพ.สธ. ที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้เห็นแล้วว่า ประเทศที่มีฐานทรัพยากรมั่นคง ประเทศนั้นย่อมเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทั้งทางด้านอาหารและยารักษาโรค และตอนนี้มาได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของหลายๆ หน่วยงาน ที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ โดยมีจุดมุ่งหมายหนึ่งเดียวกัน คือการเผยแพร่งานโครงการพระราชดำริที่มีคุณค่า เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ ตระหนักถึงพระราชดำริที่สมเด็จพระเทพฯ มีต่อประเทศ เพื่อประชาชนของพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน"

ทีเอ็นเอ็น ร่วมกับ อพ.สธ. และองค์กรชั้นนำ จัดทำสารคดี ชุด 'เจ้าฟ้านักอนุรักษ์' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ เผยแพร่งานพระราชดำริ-ให้ปชช.ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร เริ่มออกอากาศ 31 ส.ค. 58 ... 20 ส.ค. 2558 16:51 20 ส.ค. 2558 19:17 ไทยรัฐ